School vr Prakt Ondw De Flint

Bovenburen 11-11 A 9675 HA Winschoten

Schoolfoto van School vr Prakt Ondw De Flint

Het schoolplan

Toelichting van de school

Ons schoolplan geeft de koers aan voor de komende jaren. Het gaat over de ontwikkelingen in de samenleving die we signaleren, hoe we als school daarop reageren, waarin we investeren en wat we daarmee willen bereiken.

 In dit document vindt u onze ambities voor de jaren 2015-2019.

Het schoolplan periode 2020-2024 is in conceptvorm gereed, er worden nog redactionele wijzigingen aangebracht. Zodra het gereed is, wordt het schoolplan geplaatst.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen succesvol op school.

Het ondersteuningsprofiel toont een beknopt overzicht van de diverse aspecten van de ondersteuningsstructuur binnen de school. Er staat in beschreven welke ondersteuning we kunnen bieden en wat de grenzen daarin zijn. Dit om mogelijk te maken dat de leerlingen succesvol kunnen zijn op school. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven