Ubbo Emmius Winschoten

Bovenburen 60 9675 HH Winschoten

  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Winschoten
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Winschoten
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Winschoten
  • Schoolfoto van Ubbo Emmius Winschoten

Profielkeuze

Toelichting van de school

Binnen Dienstverlening en Producten bieden wij aan: sport en theater. Met combinatie (COM) worden deze twee programma’s bedoeld.  

In schooljaar 2017/2018 zijn we in klas 3 gestart met het vernieuwde VMBO, de programma's Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten worden dan aangeboden.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Scholengemeenschap Ubbo Emmius maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Groningen - Ommelanden (hierna SWV GO). Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio streeft het samenwerkingsverband er naar om alle leerlingen in de regio een passend onderwijsplek te bieden. De scholen doen dat in nauwe samenwerking met andere scholen voor voortgezet onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, gemeentes en organisaties in de regio die direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling van jongeren. Binnen de gemeenschappelijk vastgestelde kaders van het samenwerkingsverband hebben scholen de ruimte om inhoud te geven aan passend onderwijs. In dit schoolondersteuningsplan wordt beschreven hoe de school invulling geeft aan de (extra) ondersteuning van leerlingen. Omdat Scholengemeenschap Ubbo Emmius bestaat uit acht verschillende locaties met ieder verschillende doelgroepen, variërend van praktijkonderwijs en vmbo tot en met havo/vwo wordt in dit schoolplan eveneens beschreven welke keuzes de locatie hierin heeft gemaakt. Per locatie wordt dat in de vorm van een schoolondersteuningsprofiel beschreven. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven