Ubbo Emmius Winschoten

Bovenburen 60 9675 HH Winschoten

 • Schoolfoto van Ubbo Emmius Winschoten
 • Schoolfoto van Ubbo Emmius Winschoten
 • Schoolfoto van Ubbo Emmius Winschoten
 • Schoolfoto van Ubbo Emmius Winschoten

In het kort

Toelichting van de school

Samenwerking Dollard College en Ubbo Emmius in Winschoten

Het Dollard College en Ubbo Emmius in Winschoten werken met elkaar samen! Beide scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs bundelen hun krachten om een volwaardig en breed onderwijsaanbod voor jou en alle andere leerlingen in Winschoten en omgeving te kunnen garanderen. Óók in de toekomst.

Waarom samenwerken?

Voor beide scholen staat het belang van jou als leerling voorop. Wij willen jou alle keuzemogelijkheden qua onderwijs blijven bieden. Het voortgezet onderwijs in Oost- Groningen krijgt namelijk te maken met een dalend aantal leerlingen. Samen zien we veel meer kansen dan apart van elkaar, zodat jij de opleiding kan kiezen die bij je past. We gaan voor een besturenfusie met ingang van 1 januari 2022 en een formele samenvoeging van onze scholen in Winschoten per 1 augustus 2022. Op deze manier kunnen we nu én in de toekomst het ‘totaalpakket’ aan onderwijs garanderen: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium

Scholen op de kaart

Dit SchoolVenster biedt inzicht in de resultaten van Ubbo Emmius Winschoten.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Deze locatie van Ubbo Emmius maakt deel uit van een scholengemeenschap met zeven locaties. Binnen deze scholengemeenschap bieden we een breed onderwijsaanbod: van praktijkonderwijs en vmbo tot en met gymnasium.

Onze missie is de leerlingen te laten excelleren en daarom streven wij de volgende kernwaarden na:

- We willen groeien;

- We verbinden;

- Iedereen is waardevol;

- We zijn actief.

Kenmerken van de school

 • we willen groeien
 • we verbinden
 • iedereen is waardevol
 • we zijn actief

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
584

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven