Revius Wijk bij Duurstede

Remus 4 3962 KT Wijk bij Duurstede

  • Schoolfoto van Revius Wijk bij Duurstede
  • Schoolfoto van Revius Wijk bij Duurstede
  • Schoolfoto van Revius Wijk bij Duurstede
  • Schoolfoto van Revius Wijk bij Duurstede
  • Schoolfoto van Revius Wijk bij Duurstede

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen worden geplaatst op het advies van hun basisschool. Bij een gemengd advies wordt een leerling in principe op het hoogste niveau geplaatst omdat dit het meest kansrijk is.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We bieden leerlingen zoveel mogelijk kansen en we hebben hier ook succes mee: zo blijkt dat het gros van de leerlingen uit combinatieklassen met twee niveaus en leerlingen met 'dubbele' adviezen, doorstroomt naar het hoogste niveau van de twee betreffende niveaus.

In de grafieken wordt ook gesproken over de bovenbouw van het vwo. Op Revius Wijk hebben we alleen leerjaar 1 t/m 3 voor het vwo. De cijfers over de bovenbouw gaan daarom alleen over de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4. Die worden vergeleken met scholen met een volledige bovenbouw. Daardoor zijn die van ons vertekend en lijken erg laag in vergelijking met andere scholen. De praktijk is dat deze overgang landelijk gezien vaak moeilijk is voor leerlingen en dat er relatief veel leerlingen overstappen naar het havo of blijven zitten in vwo 3.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is 100% van de vmbo-t leerlingen geslaagd en van de havo leerlingen is 98% geslaagd. Let wel, in dit jaar werden geen centrale eindexamens afgenomen wegens corona. De resultaten zijn gebaseerd op schoolexamens.


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddeld cijfer voor het centraal examen van 2019 was:

vmbo-tl: 6,42 (landelijk gemiddelde 6,4)

havo: 6,58 (landelijk gemiddelde 6,3)

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven