Maaswaal College vmbo basis-kader-mavo

Oosterweg 189 6602 HL Wijchen

  • Ontdek jouw interesses en ontwikkel jouw talenten op het Maaswaal College.
  • Werk samen met je klasgenoten en met je mentor aan jouw doelen, planning en resultaten.
  • Het Maaswaal College organiseert veel activiteiten in en buiten de school. Leer de wereld kennen!
  • Naast onze ondersteuning bieden we onze leerlingen leerplekken aan op onze leerpleinen en onder begeleiding in ons studiecentrum.
  • Ons schoolgebouw staat op de Campus met de bibliotheek, de sportvelden en de Arcus (sporthal) op loopafstand.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks blijkt dat leerlingen uit klas 1, 3 en 4 het schoolklimaat binnen het Maaswaal College positief waarderen en zich veilig voelen op school. In de sub-pagina 'Sfeer en veiligheid' vindt u hierover meer informatie.

Daarnaast wordt ook op andere punten de tevredenheid gemeten. Uit de meting blijkt dat leerlingen in hoge mate tevreden zijn over de mentor en de omgang met leerlingen van de school. Daarnaast wordt de inzet van ICT in de lessen positief gewaardeerd. Een belangrijk punt van aandacht volgens de leerlingen is de mate waarin de actualiteit in de lessen wordt betrokken.

Jaarlijks vragen we de leerlingen in klas 1, 3 en 4 naar hun mening over de school. De resultaten uit dit onderzoek gebruikt de school, samen met de input uit andere onderzoeken, om verbeterpunten te formuleren.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Maaswaal College is een school waar leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen. Om dit te bereiken is er veel aandacht voor de sociale veiligheid. Verschillende afspraken zijn vastgelegd in o.a. een pestprotocol, gedragscode en huisregels. Jaarlijks monitoren we de veiligheidsbeleving onder leerlingen en ouders. Ook de veiligheidsbeleving onder medewerkers wordt regelmatig in kaart gebracht. Uit al deze gegevens blijkt dat de verschillende betrokkenen het Maaswaal College ervaren als een school met een prettige sfeer, dit blijkt uit cijfers rondom de 9. Echter, de dalende cijfers rondom veiligheid zijn een punt van aandacht

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van de leerlingen van het Maaswaal College zijn tevreden over de school. Ze geven aan dat het onderwijs aansluit op het niveau van hun kind en dat er voldoende ICT-middelen op school beschikbaar zijn. Jaarlijks zegt een grote groep ouders de school aan te raden aan andere ouders, een resultaat om trots op te zijn. Een punt van aandacht is de communicatie richting ouders. In de weergave de tevredenheid van de ouders van leerlingen uit de eerste, derde en examenklas.

De school betrekt de mening van ouders graag in de plannen. Er participeert een vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad en er zijn ouderfora.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven