Maaswaal College vmbo basis-kader-mavo

Oosterweg 189 6602 HL Wijchen

  • Ontdek jouw interesses en ontwikkel jouw talenten op het Maaswaal College.
  • Werk samen met je klasgenoten en met je mentor aan jouw doelen, planning en resultaten.
  • Het Maaswaal College organiseert veel activiteiten in en buiten de school. Leer de wereld kennen!
  • Naast onze ondersteuning bieden we onze leerlingen leerplekken aan op onze leerpleinen en onder begeleiding in ons studiecentrum.
  • Ons schoolgebouw staat op de Campus met de bibliotheek, de sportvelden en de Arcus (sporthal) op loopafstand.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Maaswaal College wil leerlingen kansen bieden. De school probeert zo veel mogelijk leerlingen op het (hoogste) advies van de basisschool te plaatsen en diplomeren. In onderstaande grafiek is te zien dat opstroom (plaatsing boven het basisschooladvies) bij een vrij grote groep leerlingen voorkomt. Van de leerlingen die in 3 vmbo-(g)t zitten, is 73,5% opgestroomd. In 3 vmbo-k is het percentage opgestroomde leerlingen bijna 45%.

Ook is er opstroom naar havo, maar deze is niet terug te zien in de grafiek omdat deze leerlingen het onderwijs vervolgen op de locatie Veenseweg. Wanneer een leerling van de locatie Veenseweg passender onderwijs in de mavo nodig heeft, vervolgt de leerling het onderwijs op de locatie Oosterweg.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Maaswaal College streeft ernaar zo veel mogelijk leerlingen zonder vertraging naar een diploma te begeleiden dat bij hen past. De school wil leerlingen reële kansen bieden op onze school en onze opleidingen. Uit de grafieken blijkt dat zittenblijven bij leerlingen in de onderbouw, leerjaar 1 en 2, weinig voorkomt. In klas 1 is doubleren echt een uitzondering. Ook in de bovenbouw gaat circa 90% van de leerlingen over.  

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De ambitie van het Maaswaal College is om goed onderwijs te bieden, waarbij leerlingen goede resultaten behalen. Het behalen van een diploma op het hoogst haalbare niveau is voor het Maaswaal College belangrijker dan bijvoorbeeld hoge gemiddelde eindexamencijfers. Dat blijkt uit het feit dat 40% van onze leerlingen op een hoger niveau onderwijs volgt en eindexamen doet, ten opzichte van het basisschooladvies. De landelijke norm is dat maximaal 10% onder het advies onderwijs volgt. 

In 2023 waren de slagingspercentages: vmbo basis: 100%, vmbo kader: 99% en mavo: 97%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Jaarlijks bespreken de vaksecties de examencijfers. Verbeteracties naar aanleiding daarvan worden opgenomen in de vakwerkplannen. Ook tussentijds worden cijfers periodiek geëvalueerd en geanalyseerd. Daarnaast worden op in de verschillende jaarlagen methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. Samen met andere analyses en bevindingen werkt het Maaswaal College systematisch aan ontwikkeling en verdere verbetering van het onderwijs. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen binnen de school worden regelmatig geëvalueerd. Op die manier werkt het Maaswaal College continu aan verbetering van het onderwijs.

De drie vmbo-afdelingen staan onder basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs, wat betekent dat het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Medio 2018 heeft de inspectie onderzoek uitgevoerd binnen de afdeling mavo. De inspectie beoordeelt het onderdeel onderwijsproces van de mavo als 'goed' en de onderdelen schoolklimaat, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie als 'voldoende'. De eindconclusie van de inspectie is dat de kwaliteit van het onderwijs van de afdeling mavo voldoende is. De afdeling voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Het gehele rapport is terug te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

Terug naar boven