Maaswaal College vmbo basis-kader-mavo

Oosterweg 189 6602 HL Wijchen

  • Ontdek jouw interesses en ontwikkel jouw talenten op het Maaswaal College.
  • Werk samen met je klasgenoten en met je mentor aan jouw doelen, planning en resultaten.
  • Het Maaswaal College organiseert veel activiteiten in en buiten de school. Leer de wereld kennen!
  • Naast onze ondersteuning bieden we onze leerlingen leerplekken aan op onze leerpleinen en onder begeleiding in ons studiecentrum.
  • Ons schoolgebouw staat op de Campus met de bibliotheek, de sportvelden en de Arcus (sporthal) op loopafstand.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Leerlingen die vmbo-basis of kader volgen, kiezen aan het eind van leerjaar 2 uit de profielen Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten. Leerlingen volgen naast de hierbij horende profielmodulen een aantal keuzevakken (zoals 3D & Sign, Ondernemen, Robotica, Geüniformeerde Beroepen & EHBO, Presentatie & Styling en Zorgtechnologie). Op die manier volgt de leerling een opleiding die past bij zijn/haar interesses en talenten. In de bovenbouw doet de leerling via stages ervaring op binnen een bepaald beroep en wordt er aan vaardigheden gewerkt die nodig zijn voor toekomstige beroepen. 

De mavoleerlingen krijgen in het derde leerjaar een extra vak: Dienstverlening & Producten. Aan het eind van het derde leerjaar kiezen leerlingen hun vakkenpakket. Er wordt gekozen voor een extra vak: een theorievak (bijvoorbeeld geschiedenis) of Dienstverlening & Producten (met onderdelen zoals Robotica en 3D & sign). Het Maaswaal College biedt mavo-plus aan zodat er verschillende diplomavarianten zijn en leerlingen in een extra vak examen doen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Wij zijn een middelbare school waar we eigentijds onderwijs verzorgen: van vmbo tot en met het gymnasium. Wij staan voor een inspirerende en veilige leer- en leefgemeenschap, waarin de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal staat. Het Maaswaal College begeleidt leerlingen op hun weg naar het hoogst haalbare diploma. Wij bereiden de leerlingen voor op hun rol in een dynamische samenleving. Wij zijn verankerd in de omgeving en in verbinding met de wereld.

Onze leerlingen krijgen op het Maaswaal College de tijd en de ruimte om te ontdekken welke opleiding en vakken het beste bij hen passen. Wij stimuleren en ondersteunen onze leerlingen en medewerkers om het beste resultaat uit zichzelf te halen, zodat iedereen zichzelf mag en kan zijn. We blijven in gesprek met onze leerlingen en de ouders/verzorgers om te ondersteunen, sturen, coachen en reflecteren waar kan en nodig in de persoonlijke ontwikkeling en in het leerproces.

De wijze waarop we dat willen realiseren is te vinden in ons schoolplan. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Maaswaal College streeft ernaar dat leerlingen zich op een goede manier ontwikkelen. Indien nodig krijgen leerlingen hierbij extra ondersteuning. In het school ondersteuningsprofiel staat de visie van de school met betrekking tot deze ondersteuning beschreven. Ook staan hierin de taken en verantwoordelijkheden van diverse functionarissen omschreven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven