Maaswaal College, locatie Veenseweg

Veenseweg 18 6603 AN Wijchen

  • Betrokken docenten en mentoren ondersteunen, helpen en coachen je waar en indien nodig.
  • Onze school staat midden in een bosrijke omgeving. De Maaswaal NeXt leerling fietst zo in vijf minuten naar de andere locatie.
  • Ons schoolplein leent zich prima voor o.a. basketbal en panna-voetbal. In de directe omgeving zijn faciliteiten voor buitensport aanwezig.
  • In de mediatheek (in 2020 de beste!) kun je zelfstandig, in duo's of met een groepje werken aan je projecten en huiswerk.
  • Onder- en bovenbouwleerlingen hebben hier gescheiden pauzes. De gezonde kantine levert voor ieder wat wils.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks blijkt uit verschillende onderzoeken dat leerlingen het schoolklimaat op het Maaswaal College positief waarderen en zich er in hoge mate veilig voelen. In de sub-pagina 'Sfeer en veiligheid' vindt u hierover meer informatie.

Daarnaast wordt ook op andere punten de tevredenheid gemeten. Uit de meting blijkt dat leerlingen in hoge mate tevreden zijn over de mentor en de omgang met leerlingen van de school. Daarnaast wordt de inzet van ICT in de lessen positief gewaardeerd. Een belangrijk punt van aandacht volgens de leerlingen is de mate waarin de actualiteit in de lessen wordt betrokken. 

Jaarlijks vragen wij de leerlingen in klas 1, 3 en het examenjaar om hun mening over de school. De resultaten uit dit tevredenheidsonderzoek onder leerlingen gebruikt de school, samen met de input uit andere onderzoeken, om verbeterpunten te formuleren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Maaswaal College is een school waar leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen. Om dit te bereiken is er veel aandacht voor de sociale veiligheid. Verschillende afspraken zijn vastgelegd in o.a. een pestprotocol, gedragscode en huisregels. Jaarlijks monitoren we de veiligheidsbeleving onder leerlingen en ouders. Ook de veiligheidsbeleving onder medewerkers wordt regelmatig in kaart gebracht. Uit al deze gegevens blijkt dat de verschillende betrokkenen het Maaswaal College als een veilige school met een prettige sfeer ervaren.


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van de leerlingen van het Maaswaal College zijn tevreden over de school. Ze geven aan dat het onderwijs aansluit op het niveau van hun kind en dat er voldoende ICT-middelen op school beschikbaar zijn. Verder geven de ouders aan dat ze makkelijk met de school contact krijgen als ze dat willen, dat de school hen goed op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen en zijn ze tevreden over de mentor. Jaarlijks zegt een grote groep ouders de school aan te raden aan andere ouders, een resultaat om trots op te zijn. Een punt van aandacht is de mate waarin de school ervoor zorgt dat de leerling geïnteresseerd is in de lesstof. In de weergave de tevredenheid van de ouders van leerlingen uit de eerste en derde klas.

De school betrekt de mening van ouders graag in de plannen. Er participeert een vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad en er zijn ouderfora.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven