Maaswaal College, locatie Veenseweg

Veenseweg 18 6603 AN Wijchen

  • Betrokken docenten en mentoren ondersteunen, helpen en coachen je waar en indien nodig.
  • Onze school staat midden in een bosrijke omgeving. De Maaswaal NeXt leerling fietst zo in vijf minuten naar de andere locatie.
  • Ons schoolplein leent zich prima voor o.a. basketbal en panna-voetbal. In de directe omgeving zijn faciliteiten voor buitensport aanwezig.
  • In de mediatheek (in 2020 de beste!) kun je zelfstandig, in duo's of met een groepje werken aan je projecten en huiswerk.
  • Onder- en bovenbouwleerlingen hebben hier gescheiden pauzes. De gezonde kantine levert voor ieder wat wils.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Maaswaal College wil leerlingen kansen bieden. De school probeert zo veel mogelijk leerlingen op het (hoogste) advies van de basisschool te plaatsen en diplomeren. In onderstaande grafiek is te zien dat ongeveer 94% van de leerlingen die nu in 3 havo zitten, onderwijs volgt op of boven het advies van de basisschool. Slechts 5,7% had een hoger basisschooladvies.

Opstroom (plaatsing boven het basisschooladvies) komt bij een vrij grote groep leerlingen voor: in zowel de havo als in het vwo volgt meer dan 40% van de leerlingen een opleiding boven het basisschooladvies. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Maaswaal College streeft ernaar zo veel mogelijk leerlingen zonder vertraging naar een diploma te begeleiden dat bij hen past. In de onderbouw komt doubleren bijna niet voor. Ook in de bovenbouw lopen weinig leerlingen vertraging op. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De ambitie van het Maaswaal College is om goed onderwijs te bieden, waarbij leerlingen goede resultaten behalen. In 2021 lagen de slaagpercentages boven het landelijk gemiddelde: havo 90% en vwo 99%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De school streeft naar een resultaat op of boven het landelijk gemiddelde. In 2020-2021 liggen de cijfers van het Centraal Examen dichtbij het landelijk gemiddelde. 

Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren worden er diverse maatregelen genomen en veranderingen doorgevoerd. Daarnaast evalueren en analyseren de vaksecties regelmatig de cijfers. Op grond van de bevindingen die daarbij gedaan worden, zetten vaksecties eveneens gerichte acties uit om het onderwijs verder te ontwikkelen en verbeteren.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het stimuleren van leerlingen tot het benutten van kansen, komt ook tot uitdrukking in de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Circa 80% van de havo-leerlingen stroomt door naar het hbo. En 72% van de atheneum- en gymnasiumleerlingen kiest voor een universitaire opleiding na het behalen van hun vwo-diploma.

De school streeft ernaar vwo-leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een academische opleiding en is daarom lid van de WON-akademie. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. In verschillende projecten (p-tijd) en lessen is er aandacht voor het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen binnen de school worden regelmatig geëvalueerd. Op die manier werkt het Maaswaal College continu aan verbetering van het onderwijs.

Medio 2018 heeft de inspectie onderzoek uitgevoerd binnen de afdeling vwo. De inspectie beoordeelt de onderdelen schoolklimaat en onderwijsresultaten als 'voldoende' en het onderwijsproces en de kwaliteitszorg en ambitie als 'goed'. De eindconclusie van de inspectie is dat de kwaliteit van het onderwijs van de afdeling vwo 'goed' is: de basiskwaliteit is op orde en de eigen kwaliteitsdoelen worden op overtuigende wijze behaald. 

Het gehele rapport is terug te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.  

Terug naar boven