Maaswaal College, locatie Veenseweg

Veenseweg 18 6603 AN Wijchen

  • Onze vrije en natuurlijke omgeving nodigt uit tot veel buitensport en fysieke activiteiten.
  • Betrokken docenten en mentoren ondersteunen, helpen en coachen je waar en indien nodig.
  • Op de havo volg je twee uur per week BAM! (Bouwen Aan Mezelf). Op vwo werk je aan WON, waarbij je onderzoek leert opzetten én uitvoeren!
  • Door gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw zit je altijd met leeftijdsgenoten bij elkaar.
  • Onze school staat midden in de natuur in een bosrijke omgeving. Het nieuwe schoolplein nodigt uit om te chillen en te bewegen!

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Maaswaal College wil leerlingen kansen bieden. De school probeert zo veel mogelijk leerlingen op het (hoogste) advies van de basisschool te plaatsen en diplomeren. In onderstaande grafiek is te zien dat ongeveer 96% van de leerlingen die nu in 3 havo zitten, onderwijs volgt op of boven het advies van de basisschool. Slechts 3,3% had een hoger basisschooladvies.

Opstroom (plaatsing boven het basisschooladvies) komt bij een vrij grote groep leerlingen voor: in zowel de havo als in het vwo volgt ongeveer 40% van de leerlingen een opleiding boven het basisschooladvies. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Maaswaal College streeft ernaar zo veel mogelijk leerlingen zonder vertraging naar een diploma te begeleiden dat bij hen past. In de onderbouw komt doubleren bijna niet voor. Ook in de bovenbouw lopen weinig leerlingen vertraging op. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De ambitie van het Maaswaal College is om goed onderwijs te bieden, waarbij leerlingen goede resultaten behalen. In 2020 lagen de slaagpercentages dichtbij het landelijk gemiddelde. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De school streeft naar een resultaat op of boven het landelijk gemiddelde. In 2018-2019 liggen de cijfers van het Centraal Examen dichtbij het landelijk gemiddelde. 

Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren worden er diverse maatregelen genomen en veranderingen doorgevoerd. Daarnaast evalueren en analyseren de vaksecties regelmatig de cijfers. Op grond van de bevindingen die daarbij gedaan worden, zetten vaksecties eveneens gerichte acties uit om het onderwijs verder te ontwikkelen en verbeteren.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het stimuleren van leerlingen tot het benutten van kansen, komt ook tot uitdrukking in de doorstroom naar het vervolgonderwijs. Circa 80% van de havo-leerlingen stroomt door naar het hbo. En 72% van de atheneum- en gymnasiumleerlingen kiest voor een universitaire opleiding na het behalen van hun vwo-diploma.

De school streeft ernaar vwo-leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een academische opleiding en is daarom lid van de WON-akademie. WON staat voor Wetenschapsoriëntatie Nederland. In verschillende projecten (p-tijd) en lessen is er aandacht voor het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen binnen de school worden regelmatig geëvalueerd. Op die manier werkt het Maaswaal College continu aan verbetering van het onderwijs.

Medio 2018 heeft de inspectie onderzoek uitgevoerd binnen de afdeling vwo. De inspectie beoordeelt de onderdelen schoolklimaat en onderwijsresultaten als 'voldoende' en het onderwijsproces en de kwaliteitszorg en ambitie als 'goed'. De eindconclusie van de inspectie is dat de kwaliteit van het onderwijs van de afdeling vwo 'goed' is: de basiskwaliteit is op orde en de eigen kwaliteitsdoelen worden op overtuigende wijze behaald. 

Het gehele rapport is terug te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.  

Terug naar boven