Maaswaal College, locatie Veenseweg

Veenseweg 18 6603 AN Wijchen

  • Betrokken docenten en mentoren ondersteunen, helpen en coachen je waar en indien nodig.
  • Onze school staat midden in een bosrijke omgeving. De Maaswaal NeXt leerling fietst zo in vijf minuten naar de andere locatie.
  • Ons schoolplein leent zich prima voor o.a. basketbal en panna-voetbal. In de directe omgeving zijn faciliteiten voor buitensport aanwezig.
  • In de mediatheek (in 2020 de beste!) kun je zelfstandig, in duo's of met een groepje werken aan je projecten en huiswerk.
  • Onder- en bovenbouwleerlingen hebben hier gescheiden pauzes. De gezonde kantine levert voor ieder wat wils.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Maaswaal College wil leerlingen gedurende de gehele schoolloopbaan begeleiden in een brede ontwikkeling. Op de havo kiest meer dan 30 % van de leerlingen voor een EM profiel en bijna 15 % kiest voor een gecombineerd NGNT profiel. Op het vwo kiest 60% van de leerlingen voor één van de combinatieprofielen. Hiermee worden op korte termijn de keuzemogelijkheden voor vervolgopleidingen vergroot en zijn de leerlingen in de verdere toekomst beter in staat zich flexibel op de arbeidsmarkt te bewegen.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan beschrijft het beleid van het Maaswaal College voor de periode 2018-2022.

Ons doel is leerlingen uit te dagen hun capaciteiten, talenten en creativiteit te ontdekken en ontwikkelen. We leren leerlingen durf te tonen door hen te stimuleren om grenzen te verleggen. We zetten ons in om de leerlingen goed voor te bereiden op de wereld van morgen, op een vervolgopleiding en op een toekomst in de 21e-eeuwse samenleving.  

We willen onderwijs bieden waarin leerlingen zelf onderscheidende keuzes kunnen maken. Door leerlingen meer regie te geven op het leren, maken zij keuzes die passen bij hun talenten. Dit draagt bij aan een eigentijdse, positieve leerattitude. Die helpt hen de snel veranderende wereld beter te begrijpen. 

We hebben de volgende ambities:

- De Maaswaalleerling van de 21e eeuw: zelfbewust, flexibel, creatief

- De Maaswaalmedewerker: deskundig, ambitieus, gepassioneerd

- Het Maaswaal College: maatschappelijk relevant, betrokken, ondernemend

Als UNESCO-school geven we ons onderwijs vorm vanuit de 'four pillars of education':  het verwerven van kennis (learning to know), het aanleren en uitoefenen van vaardigheden (learning to do), burgerschapsvorming (learning to live together) en het ontwikkelen tot wie je kan en wil zijn (learning tot be).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Maaswaal College streeft ernaar dat leerlingen zich op een goede manier kunnen ontwikkelen. Indien nodig krijgen leerlingen hierbij extra ondersteuning. In het Schoolondersteuningsprofiel staat de visie van de school met betrekking tot deze ondersteuning beschreven. Ook staan hierin de taken en verantwoordelijkheden van diverse functionarissen omschreven.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven