Maaswaal College havo-atheneum-gymnasium

Veenseweg 18 6603 AN Wijchen

  • Onze school staat midden in een bosrijke omgeving. Sporten doen we ook zoveel mogelijk buiten in de omgeving!
  • Dat is een lang woord, maar is eigenlijk een hele fijne plek: om te leren en werken (samen of alleen) of om even tot rust te komen.
  • Als Unescoschool schenken we extra aandacht aan zaken zoals het milieu, diversiteit, andere culturen of mensenrechten.
  • Wij snappen dat jouw middelbareschooltijd leuk hoort te zijn. We organiseren veel activiteiten in en buiten de school vol plezier.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks blijkt uit verschillende onderzoeken dat leerlingen het schoolklimaat op het Maaswaal College positief waarderen en zich er in hoge mate veilig voelen. In de sub-pagina 'Sfeer en veiligheid' vindt u hierover meer informatie.

Daarnaast wordt ook op andere punten de tevredenheid gemeten. Uit de meting blijkt dat leerlingen in hoge mate tevreden zijn over de mentor en de omgang met leerlingen van de school. Daarnaast wordt de inzet van ICT in de lessen positief gewaardeerd. Een belangrijk punt van aandacht volgens de leerlingen is de mate waarin de actualiteit in de lessen wordt betrokken. 

Jaarlijks vragen wij de leerlingen in klas 1, 3 en het examenjaar om hun mening over de school. De resultaten uit dit tevredenheidsonderzoek onder leerlingen gebruikt de school, samen met de input uit andere onderzoeken, om verbeterpunten te formuleren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Maaswaal College is een school waar leerlingen zich veilig en gerespecteerd voelen. Om dit te bereiken is er veel aandacht voor de sociale veiligheid. Verschillende afspraken zijn vastgelegd in o.a. een pestprotocol, gedragscode en huisregels. Jaarlijks monitoren we de veiligheidsbeleving onder leerlingen en ouders. Ook de veiligheidsbeleving onder medewerkers wordt regelmatig in kaart gebracht. Uit al deze gegevens blijkt dat de verschillende betrokkenen het Maaswaal College ervaren als een school met een prettige sfeer. De dalende cijfers rondom veiligheid zijn een punt van aandacht


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders van de leerlingen van het Maaswaal College zijn tevreden over de school. Ze geven aan dat het onderwijs aansluit op het niveau van hun kind en dat er voldoende ICT-middelen op school beschikbaar zijn. Verder geven de ouders aan dat ze makkelijk met de school contact krijgen als ze dat willen, dat de school hen goed op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen en zijn ze tevreden over de mentor. Jaarlijks zegt een grote groep ouders de school aan te raden aan andere ouders, een resultaat om trots op te zijn. In de weergave de tevredenheid van de ouders van leerlingen uit de eerste, derde en examenklas. De school betrekt de mening van ouders graag in de plannen. Er participeert een vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad en er zijn ouderfora.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven