Maaswaal College havo-atheneum-gymnasium

Veenseweg 18 6603 AN Wijchen

  • Onze school staat midden in een bosrijke omgeving. Sporten doen we ook zoveel mogelijk buiten in de omgeving!
  • Dat is een lang woord, maar is eigenlijk een hele fijne plek: om te leren en werken (samen of alleen) of om even tot rust te komen.
  • Als Unescoschool schenken we extra aandacht aan zaken zoals het milieu, diversiteit, andere culturen of mensenrechten.
  • Wij snappen dat jouw middelbareschooltijd leuk hoort te zijn. We organiseren veel activiteiten in en buiten de school vol plezier.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Maaswaal College wil leerlingen kansen bieden. De school probeert zo veel mogelijk leerlingen op het (hoogste) advies van de basisschool te plaatsen en diplomeren. In de grafiek hierna is te zien dat ongeveer 96% van de leerlingen die nu in 3 havo zitten, onderwijs volgt op of boven het advies van de basisschool. Slechts 3.4% had een hoger basisschooladvies. Opstroom (plaatsing boven het basisschooladvies) komt bij een vrij grote groep leerlingen voor: bij de havo gaat het om 50% en op het vwo om 30% van de leerlingen.  

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Maaswaal College streeft ernaar zo veel mogelijk leerlingen zonder vertraging naar een diploma te begeleiden dat bij hen past. In de onderbouw komt doubleren bijna niet voor. In de bovenbouw havo gaat 74% van de leerlingen over, op het vwo is dat 77%. Veel leerlingen komen in de bovenbouw op een hoger niveau dan het basisschooladvies. Hierdoor hebben meer leerlingen dan op andere scholen een jaar langer nodig om het diploma te halen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De ambitie van het Maaswaal College is om goed onderwijs te bieden, waarbij leerlingen goede resultaten behalen. Het behalen van een diploma op het hoogst haalbare niveau is voor het Maaswaal College belangrijker dan bijvoorbeeld hoge gemiddelde eindexamencijfers. Dat blijkt uit het feit dat bijna 30% van onze leerlingen op een hoger niveau onderwijs volgt en eindexamen doet, ten opzichte van het basisschooladvies. 


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De school streeft naar een resultaat op of boven het landelijk gemiddelde. In 2022-2023 liggen de cijfers van het Centraal Examen dichtbij het landelijk gemiddelde. Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren worden er diverse maatregelen genomen en veranderingen doorgevoerd. Daarnaast evalueren en analyseren de vaksecties regelmatig de cijfers. Op grond van de bevindingen die daarbij gedaan worden, zetten vaksecties eveneens gerichte acties uit om het onderwijs verder te ontwikkelen en verbeteren.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkelingen binnen de school worden regelmatig geëvalueerd. Op die manier werkt het Maaswaal College continu aan verbetering van het onderwijs.

Begin 2024 is de inspectie langs geweest. Zij oordelen dat het Maaswaal College een veilige school is. Leraren zorgen voor een prettig leerklimaat, duidelijke uitleg en afwisselende lessen waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn. De school heeft duidelijke ambities en plannen die ook uitgevoerd en bijgesteld worden. Ook de resultaten zijn voldoende. Wat nog beter kan is wanneer leerlingen lage cijfers halen of andere problemen hebben een betere analyse van wat de leerling nodig heeft en die begeleiding ook bieden.

Het gehele rapport is terug te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.  

Terug naar boven