De Passie Wierden

Akkerwal 2 7642 NV Wierden

  • Schoolfoto van De Passie Wierden
  • Schoolfoto van De Passie Wierden
  • Schoolfoto van De Passie Wierden

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school


Over het algemeen krijgen we van leerlingen als positieve punten terug de sfeer, de lessen en de persoonlijke aandacht van docenten.
Rond de veiligheid zijn de scores achteruitgegaan. Met name (online) pesten wordt vaker genoemd dan voorheen. We merken dat het online contact buiten school aandacht verdient, negatieve uitingen via de WhatsApp bijvoorbeeld hebben hun weerslag op het gedrag in de school. Via een preventieprogramma van No Apologies geven we daar meer aandacht aan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat sfeer en veiligheid jaarlijks hoog scoort. De directeur spreekt jaarlijks een delegatie leerlingen uit elk leerjaar tijdens een gezamenlijke lunch. Tijdens deze gesprekken komen sfeer en veiligheid ook altijd aan de orde. Leerlingen geven aan dat ze zich gezien weten en dat er goed wordt gehandeld als er sprake is van incidenten waaronder pestgedrag.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Alle ouders/verzorgers van de leerjaren 1 en 3 en de examenklassen (4T, 5H en 6V) zijn bevraagd

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven