De Passie Wierden

Akkerwal 2 7642 NV Wierden

Schoolfoto van De Passie Wierden

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De vragen zijn beantwoord door de leerlingen uit de leerjaren 1 en 3 en alle examenklassen (4T, 5H en 6V).

Over het algemeen krijgen we van leerlingen als positieve punten terug de sfeer, de lessen en de persoonlijke aandacht van docenten. Aandachtspunten in het laatste onderzoek 1,5 jaar geleden waren ICT en communicatie. We hebben inmiddels geïnvesteerd in een studieplein en in meer computerwerkplekken en laptops in de klas.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt dat sfeer en veiligheid jaarlijks hoog scoort. De directeur spreekt jaarlijks een delegatie leerlingen uit elk leerjaar tijdens een gezamenlijke lunch. Tijdens deze gesprekken komen sfeer en veiligheid ook altijd aan de orde. Leerlingen geven aan dat ze zich gezien weten en dat er goed wordt gehandeld als er sprake is van incidenten waaronder pestgedrag.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Alle ouders/verzorgers van de leerjaren 1 en 3 en de examenklassen (4T, 5H en 6V) zijn bevraagd. 47% heeft de vragenlijst ingevuld.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven