De Passie Wierden

Akkerwal 2 7642 NV Wierden

Schoolfoto van De Passie Wierden

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De eerste drie schooljaren volgen we met CITO-toetsen het niveau. Naast de behaalde cijfers en het advies van docenten gaan we met leerlingen en ouders in gesprek wat het beste niveau voor de leerling is. Omdat we geen kader- en basisberoepsgerichte leerweg aanbieden, stroomt er ook maar een beperkt aantal leerlingen vanuit dat niveau op naar onze vmbo-t klassen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers van onze school bevinden zich boven de norm. In 2016/17 zien we daarin een verdere stijging. Dit ondanks het feit dat we relatief veel leerlingen hebben met een bijzondere ondersteuningsbehoefte. In de bovenbouw merken we dat verbeterde aandacht voor de juiste profielkeuze merkbaar effect heeft gehad op de resultaten.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages zijn al jaren goed. In 2016-2017 hadden we weer hoge slagingspercentages van 98% voor vmbo TL en 100% voor havo en vwo. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde. In 2016-2017 is dit voor alle drie de niveaus nog iets verder verbeterd. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Een goede keuze voor vervolgonderwijs is voor ons een belangrijk speerpunt, passend bij onze missie. Alle leerlingen worden stapsgewijs begeleid door hun mentor richting hun favoriete keuze ondersteund door de decaan. We maken daarbij gebruik van Yubu als ondersteunende software om een portfolio op te bouwen. Een mooi proces waarbij de leerlingen zich bewust worden van hun talenten en ambities.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2020 bezocht de inspectie onze locatie. Het onderzoek was gericht op burgerschap. Uitkomst van het onderzoek was positief: onze school voldoet aan de wet en regelgeving op dit gebied. Van dit onderzoekis geen rapportage op schoolniveau gemaakt.

Onze onderwijsresultaten zijn in een bijlage bijgevoegd.

Terug naar boven