De Passie Wierden

Esrand 2 7642 ZZ Wierden

  • Schoolfoto van De Passie Wierden
  • Schoolfoto van De Passie Wierden
  • Sinds eind februari 2024 mogen we ons onderwijs geven in een nieuw schoolgebouw!

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De eerste drie schooljaren volgen we met CITO-toetsen het niveau. Naast de behaalde cijfers en het advies van docenten gaan we met leerlingen en ouders in gesprek wat het beste niveau voor de leerling is. Omdat we geen kader- en basisberoepsgerichte leerweg aanbieden, stroomt er ook maar een beperkt aantal leerlingen vanuit dat niveau op naar onze vmbo-t klassen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In drie jaar tijd is het aantal doublanten in de bovenbouw havo met ongeveer 10% toegenomen.
Als belangrijkste oorzaak daarvan zien we de corona jaren die achter ons liggen. Deze groep leerlingen heeft daar bovengemiddeld last van gehad.
Met extra studievaardigheden, persoonlijke coaching en hulp bij huiswerk wordt er op ingezet om deze trend weer om te buigen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages zijn al jaren goed. In 2020-2021 hadden we weer goede slagingspercentages van 96% voor vmbo TL, 95,5% voor de havo en 97% voor VWO. Daarmee liggen de cijfers op of boven het landelijk gemiddelde.

Schooljaar 21-22 laat  een lichte stijging zien bij VMBO TL en Havo. VWO blijft op hetzelfde hoge niveau.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen al jaren boven het landelijk gemiddelde
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2020 bezocht de inspectie onze locatie. Het onderzoek was gericht op burgerschap. Uitkomst van het onderzoek was positief: onze school voldoet aan de wet en regelgeving op dit gebied. Van dit onderzoek is geen rapportage op schoolniveau gemaakt.

Onze onderwijsresultaten zijn in een bijlage bijgevoegd.

Terug naar boven