De Passie Wierden

Akkerwal 2 7642 NV Wierden

  • Schoolfoto van De Passie Wierden
  • Schoolfoto van De Passie Wierden
  • Schoolfoto van De Passie Wierden

Profielkeuze

Toelichting van de school

Vanaf leerjaar 1 komt het kiezen al in de mentorlessen aan de orde. In de leerjaren waarin een profielkeuze wordt gemaakt, zijn er verschillende activiteiten om de leerlingen bij hun keuze te ondersteunen. Het keuzecafé is een avond waarop ouders en leerling met elkaar in gesprek gebracht worden. De mentor voert in dat jaar ook meerdere gesprekken met de leerlingen. Waar nodig helpt de decaan leerlingen die vast dreigen te lopen verder. Voor deze groep is er met hun ouders een tweede keuzecafé later in het schooljaar.

Docenten informeren hun leerlingen over het examenprogramma in hun vak en brengen een advies uit.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Vanuit het schoolplan worden jaarlijks in het jaarplan verbeterslagen doorgevoerd. In 2017-2018 is er onder andere extra aandacht voor ontwikkeling van studievaardigheden bij leerlingen en ondersteuning van mentoraat. Maar ook bijvoorbeeld over liefde en seksualiteit. 

In de bijlage treft u een samenvatting aan. Als u belangstelling heeft voor het uitgebreide schoolplan neemt u dan contact met ons op, dan sturen we u dit graag toe. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een school waar de docenten de leerlingen kennen. Er heerst een goede sfeer. De mentor is de spil waar de zorg om draait. In ons ondersteuningsplan, zie bijlage, staat hoe wij de zorg op onze school organiseren.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven