S. Adelbert College

Deijlerweg 163 2241 AE Wassenaar

  • Op het Adelbert College kun je jezelf zijn. Leren in een prettige sfeer, je eigen Adelbert-hit en een speciale pauze voor de brugklas.
  • Respect voor elkaar en elkaars verschillen, zorg hebben voor elkaar en onze omgeving,
  • Je talenten ontdekken en ontwikkelen, nieuwsgierig naar meer. Extra aandacht voor jezelf leren presenteren en bèta.
  • Leren plannen, leren leren en leren reflecteren.  Haal het beste uit jezelf!

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Leerlingen hebben een belangrijke stem in het vormgeven van het onderwijs op het Adelbert college. Met ideeën voor verbetering kunnen leerlingen terecht bij docenten, hun mentor of de leerlaagcoördinator. Ook via het leerlingenparlement (LP) en de medezeggenschapsraad (waar twee leerlingen in zitten) kunnen leerlingen invloed uitoefenen. Om feedback te krijgen van klassen worden leerlingen-arena's ingezet waarbij docenten luisteren naar de suggesties van leerlingen. De leerling tevredenheidenquête is in maart 2022 afgenomen. Met de uitkomsten zijn wij aan de slag.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders hebben een belangrijke rol in de manier waarop het onderwijs op het Adelbert vorm krijgt. Er is een actieve ouderraad, en een ook de MR en ons bestuur bestaat deels uit ouders van leerlingen. Om ook van alle andere ouders helder te krijgen wat er nog beter kan is in juni 2021 een enquête Oudertevredenheid afgenomen. Met de resultaten daarvan zijn wij als school aan de slag.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven