S. Adelbert College

Deijlerweg 163 2241 AE Wassenaar

  • Op het Adelbert College kun je jezelf zijn. Leren in een prettige sfeer, je eigen Adelbert-hit en een speciale pauze voor de brugklas.
  • Respect voor elkaar en elkaars verschillen, zorg hebben voor elkaar en onze omgeving,
  • Je talenten ontdekken en ontwikkelen, nieuwsgierig naar meer. Extra aandacht voor jezelf leren presenteren en bèta.
  • Leren plannen, leren leren en leren reflecteren.  Haal het beste uit jezelf!

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders hebben een belangrijke rol in de manier waarop het onderwijs op het Adelbert vorm krijgt. Er is een actieve ouderraad, en een ook de MR en ons bestuur bestaat deels uit ouders van leerlingen. Om ook van alle andere ouders helder te krijgen wat er nog beter kan is in juni 2021 een enquête Oudertevredenheid afgenomen. Met de resultaten daarvan zijn wij als school aan de slag.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven