S. Adelbert College

Deijlerweg 163 2241 AE Wassenaar

  • Op het Adelbert College kun je jezelf zijn. Leren in een prettige sfeer, je eigen Adelbert-hit en een speciale pauze voor de brugklas.
  • Respect voor elkaar en elkaars verschillen, zorg hebben voor elkaar en onze omgeving,
  • Je talenten ontdekken en ontwikkelen, nieuwsgierig naar meer. Extra aandacht voor jezelf leren presenteren en bèta.
  • Leren plannen, leren leren en leren reflecteren.  Haal het beste uit jezelf!

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op basis van het schooladvies, het Onderwijskundig Rapport en de aanvullende informatie van de basisschool plaatsen wij uw kind in een passende klas. In het eerste leerjaar biedt het Adelbert College daarom vier typen klassen aan: havo/vwo, vmbo-t/havo, vwo en gymnasium.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat leerlingen een diploma behalen op het voor hen hoogst haalbare niveau. De onderbouw wordt gebruikt om een leerling op het goede niveau in te delen, bij twijfel geven we leerlingen de kans zich te bewijzen. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat leerlingen een diploma behalen op het voor hen hoogst haalbare niveau.

Daarom geven we leerlingen bij twijfel kans zich te bewijzen. De meeste leerlingen weten deze kansen gelukkig te verzilveren.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Adelbert College wil leerlingen kansen bieden op een diploma op het hoogst haalbare niveau. Dat gaat niet altijd samen met hoge gemiddelde cijfers. Als je kans hebt om te slagen, al is het met een klein zesje, dan krijg je van ons het vertrouwen. In het schooljaar 2019-2020 is er geen centraal eindexamen afgenomen vanwege Corona.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Relatief veel leerlingen maken gebruik van de mogelijkheid om -na het behalen van een diploma- intern door te stromen van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo. Hierdoor vergroten ze hun mogelijkheden in het beroepsgerichte of wetenschappelijke vervolgonderwijs

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven