CSG Liudger - locatie Waskemeer

Leidijk 42-d 8434 NC Waskemeer

Schoolfoto van CSG Liudger - locatie Waskemeer

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Locatie Waskemeer biedt de volgende onderwijsniveaus aan in leerjaar 3: vmbo-g/t, havo en vwo.  

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Zittenblijven komt in Waskemeer maar zelden voor en leerlingen stromen regelmatig op naar een hoger onderwijsniveau.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Als schoolgemeenschap zijn we trots op onze resultaten; in juli kregen we een extra compliment van de onderwijsinspectie voor ons bovenbouwrendement. Het ligt al meer dan tien jaar boven het landelijk gemiddelde.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In Waskemeer slagen bijna alle leerlingen met zeven in plaats van zes vakken.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het team van CSG Liudger locatie Waskemeer vindt een goede begeleiding van leerlingen bij hun beroepsoriëntatie en opleidingskeuze erg belangrijk.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het vierjaarlijks inspectie-onderzoek is in 2020 in compacte vorm uitgevoerd vanwege COVID-19. De conclusie van het onderzoek is dat er geen indicaties van risico’s zijn bij het bestuur en de verschillende locaties om een regulier onderzoek uit te voeren.  

Terug naar boven