CSG Liudger - locatie Waskemeer

Leidijk 42-d 8434 NC Waskemeer

Schoolfoto van CSG Liudger - locatie Waskemeer

Profielkeuze

Toelichting van de school

De locatie Waskemeer heeft een brede instroom. Met uitzondering van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen op alle niveaus instromen. De theoretische leerweg kan worden afgesloten in Waskemeer.
Leerlingen die de kaderberoepsgerichte leerweg vervolgen, kunnen na leerjaar 2 een drempelloze overstap maken naar onder meer onze locatie Splitting in Drachten. Havo- en vwo-leerlingen kunnen na leerjaar 3 overstappen naar onze locatie Raai in Drachten.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De locatie Waskemeer staat voor eigen-wijs en betrokken onderwijs voor vmbo tl en de onderbouw van vmbo kb, havo en vwo. Met een stabiel leerlingenaantal van ongeveer 230 leerlingen vormen we een kleine school met korte lijnen. We voelen ons betrokken bij onze leerlingen.

Wij bieden onderwijs dat goed aansluit bij de eigen mogelijkheden van elke leerling. Die mogelijkheden zijn vaak erg verschillend. De één leert graag door te doen, de ander door te lezen of te luisteren naar een uitleg. Met al die verschillen houden wij zoveel mogelijk rekening. Aandacht voor taal is daarin heel belangrijk. Wij hebben onze visie en aandachtspunten dan ook uitwerkt in een taalbeleidsplan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven