RSG Pantarijn Vmbo-PrO

Hollandseweg 9 6706 KN Wageningen

  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO
  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO
  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO
  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO
  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht. Pantarijn neemt jaarlijks tevredenheidsonderzoeken af onder ouders en leerlingen volgens de richtlijnen van Vensters voor verantwoording. Op basis van de uitkomsten nemen we gerichte maatregelen ter verbetering en borging van de kwaliteit.

Overal zijn onze leerlingen erg tevreden, boven het landelijk gemiddelde. Vrijwel elke vraag laat een positiever beeld zien dan het landelijk gemiddelde. Het meest positief zijn onze leerlingen over de vraag 'vertellen docenten jou duidelijk hoe je resultaten zijn?'. Deze vraag wordt zelfs 1,5 punt hoger gewaardeerd dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast laat deze tevredenheid een stijgende lijn zien. Iets waar we trots op zijn.

Hiernaast valt op dat onze praktijkleerlingen erg positief zijn over de hulp die onze school biedt ten aanzien van het vinden van een goede stageplaats. Ook vinden de leerlingen dat ze echt iets leren tijdens hun stage. Daarmee laten we zien dat dat wij leerlingen goed voorbereiden op hun werkzame toekomst. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Kwaliteit van het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht. Pantarijn neemt jaarlijks tevredenheidsonderzoeken af onder ouders en leerlingen volgens de richtlijnen van Vensters voor verantwoording. Op basis van de uitkomsten nemen we gerichte maatregelen ter verbetering en borging van de kwaliteit.

Uit het onderzoek blijkt dat ouders erg tevreden zijn over over de mogelijkheid die wij onze leerlingen bieden om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De school stimuleert volgens onze ouders dan ook de leerling zijn of haar best te doen. Pantarijn maakt haar motto 'ontdek(t) je talent' volgens ouders dus waar.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven