RSG Pantarijn Vmbo-PrO

Hollandseweg 9 6706 KN Wageningen

  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO
  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO
  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO
  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO
  • Schoolfoto van RSG Pantarijn Vmbo-PrO

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het huidige schoolplan bestrijkt de periode 2020-2024. Het is echter geen statisch document. Elk jaar wordt er vanuit het schoolplan een schooljaarplan en een jaarverslag afgeleid. Hierin zijn de jaarlijkse evaluaties en bijstellingen terug te vinden. Het schoolplan van Pantarijn vormt tevens het kader waarbinnen de locaties van Pantarijn uitwerking geven aan hun eigen locatieplan. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 

Pantarijn wil een school zijn waar iedereen, zonder onderscheid, welkom is en leerlingen kunnen ontdekken welke talenten zij hebben. In het schoolondersteuningsprofiel staat omschreven welke zorg wij kunnen leveren aan de leerlingen. Als de zorgbehoefte van de leerling  buiten de reikwijdte valt van wat wij aan zorg kunnen bieden, wordt samen met de ouders een passende oplossing gezocht.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven