RSG Pantarijn locatie MHV

Hollandseweg 11 6706 KN Wageningen

  • We hebben een geheel vernieuwd schoolplein. Met heel veel groen en een crossbaan die voor gymlessen  gebruikt wordt.
  • Ons motto is "Je mag zijn wie je bent" en als je daarbij wat meer ondersteuning nodig hebt is dat helemaal prima. Daar zijn wij voor!
  • Op een paar minuten lopen van het Pantarijn bevindt zich Plantarijn, de tuin en het buitenlokaal van onze school.
  • We zijn een echte school voor Beta’s: enthousiaste en nieuwsgierige onderzoekers die graag exact willen weten hoe de wereld in elkaar zit.
  • We vinden het fijn om heel actief te zijn. Om niet alleen te leren uit een boek of vanaf een laptop, maar ook door het echt het echte leven.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Pantarijn MHV biedt onderwijs op mavo (tl), havo en vwo (atheneum en gymnasium) niveau aan. Door het aanbieden van zogenaamde dakpan klassen (mavo/havo en havo/vwo) in de onderbouw houden leerlingen de mogelijkheid open om op een passend niveau door te stromen.   In de bovenbouw kiest een leerling een profiel (vakkenpakket) dat past bij zijn of haar interesses en talenten. Met dit profiel sorteert de leerling voor op een passend vervolg van zijn/haar (school)loopbaan. Op Pantarijn MHV bieden wij alle profielen aan, met uitzondering van het profiel groen op de mavo.   Het Pantarijn kent een breed aanbod van keuzevakken in het vrije keuzedeel.  
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het huidige schoolplan bestrijkt de periode 2016-2020. Het is echter geen statisch document. Elk jaar wordt er vanuit het schoolplan een schooljaarplan en een jaarverslag afgeleid. Hierin zijn de jaarlijkse evaluaties en bijstellingen terug te vinden. Het schoolplan van Pantarijn vormt tevens het kader waarbinnen de locaties van Pantarijn uitwerking geven aan hun eigen locatieplan. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 

Pantarijn wil een school zijn waar iedereen, zonder onderscheid, welkom is en leerlingen kunnen ontdekken welke talenten zij hebben. In het schoolondersteuningsprofiel staat omschreven welke zorg wij kunnen leveren aan de leerlingen. Als de zorgbehoefte van de leerling  buiten de reikwijdte valt van wat wij aan zorg kunnen bieden, wordt samen met de ouders een passende oplossing gezocht.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven