Coenecoop College, locatie Waddinxveen

Oude Dreef 6 2741 ST Waddinxveen

  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen
  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen
  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen
  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen
  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Coenecoop College formuleert de volgende visie:

  • Het Coenecoop College wil (regulier) voortgezet onderwijs bieden aan alle leerlingen in Waddinxveen/ Boskoop en de directe omgeving.  
  • Een sterk veranderende (onderwijs)wereld vraagt om continue ontwikkeling van het onderwijs, de leerlingen en de docenten.    
  • De school is niet langer de enige plek waar leren plaatsvindt. Mede door het gebruik van ICT leren leerlingen in toenemende mate buiten het leslokaal (en ook buiten de school).    
  • Leerboeken en werkboeken zullen in een aantal gevallen worden vervangen door digitale leermiddelen.   

De bovenstaande visie is vertaald in een drietal doelen ten aanzien van de onderwijskwaliteit, namelijk:

·         Sterk onderwijs (gericht op brede ontwikkeling en op het behalen van een diploma)

·         Meer dan leren (gericht op persoonlijke ontwikkeling en burgerschap)

·         Wereldschool (gericht op verbinding met de directe omgeving en de wereld om ons heen)

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 beschikt het Coenecoop College over het schoolondersteuningsprofiel. Dit schoolondersteuningsprofiel is een uiteenzetting van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het ondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

-        profilering: welke extra ondersteuning geven de scholen aan leerlingen met extra onderwijs- en (zorg)behoeften;

-        kwaliteitsfunctie: een sturingsinstrument op kwaliteit;

-        toelating: een document dat een rol speelt bij de toelating van leerlingen;

-        communicatiefunctie: intern binnen de school, maar vooral ook naar partner toe, zoals ouders, andere scholen en jeugdzorginstellingen. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven