Coenecoop College, locatie Waddinxveen

Oude Dreef 2 2741 ST Waddinxveen

  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen
  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen
  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen
  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen
  • Schoolfoto van Coenecoop College, locatie Waddinxveen

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Coenecoop College is verantwoordelijk voor een breed aanbod aan uitstekend, boeiend openbaar voortgezet onderwijs in het Groene Hart. Wij zijn trots op onze vestigingen, waar diversiteit vanzelfsprekend is, waar je plezier hebt en waar je in een veilige omgeving kunt onderzoeken wie je bent.

Passie voor leren, daar gaan wij voor. Voor ons is leren breder dan de cognitieve ontwikkeling alleen. Met oog voor de omgeving en de sociale context waarin je je begeeft, verwerf je kennis en vaardigheden. Belangrijk voor nu en later. Vanuit de veilige context van onze school leer je jezelf kennen en ontwikkel je je tot de persoon die je wilt worden. En leer je dat deze ontwikkeling nooit stopt; leren is voor nu en later. Plezier in leren en plezier op school zijn daarvoor belangrijke voorwaarden.

Wij zetten ons in voor:

  • Keuzemogelijkheden voor iedereen
  • Brede en duurzame kennisoverdracht
  • Het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid
  • Bekwame medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid
  • Gezonde scholen in alle opzichten


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 beschikt het Coenecoop College over het schoolondersteuningsprofiel. Dit schoolondersteuningsprofiel is een uiteenzetting van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Het ondersteuningsprofiel heeft verschillende functies:

-        profilering: welke extra ondersteuning geven de scholen aan leerlingen met extra onderwijs- en (zorg)behoeften;

-        kwaliteitsfunctie: een sturingsinstrument op kwaliteit;

-        toelating: een document dat een rol speelt bij de toelating van leerlingen;

-        communicatiefunctie: intern binnen de school, maar vooral ook naar partner toe, zoals ouders, andere scholen en jeugdzorginstellingen. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven