MET Praktijkonderwijs Waalwijk

Koetshuislaan 1 5146 BA Waalwijk

  • Schoolfoto van MET Praktijkonderwijs Waalwijk
  • Schoolfoto van MET Praktijkonderwijs Waalwijk
  • Schoolfoto van MET Praktijkonderwijs Waalwijk

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Om in aanmerking te komen voor een plaats op MET moet een beschikking worden afgegeven. De aanvraag hiervoor wordt door de school verzorgd namens de ouders. De Regionale Verwijzingscommissie (RVC) verzorgt beschikkingen voor alle leerlingen uit de regio Midden Brabant die in aanmerking kunnen komen voor Praktijkonderwijs of voor leerwegondersteuning binnen het VMBO.  
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In de bovenbouw (fase 4 en 5) wordt er in het lesrooster ruimte gereserveerd om de leerlingen op te leiden naar realistische en haalbare beroepsprofielen: Zorg en welzijn, Retail, Bouw, wonen en onderhoud, Constructie, Groen en Horeca en voeding. De branchegerichte opleidingen hebben op het lesrooster een aparte plaats in de praktijkvakken. De “beroepskaart”-lessen hebben een nauw verband met deze branches. Deze opleidingen worden op niveau SVA 1 (erkend door de branche) veelal afgesloten met een landelijk erkend certificaat. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan cursussen als hef- en reachtruck. Omdat het behalen van een branchecertificaat of een cursus vaak veel geld kost, wil MET Praktijkonderwijs de ouders hierbij ondersteunen. We willen alle leerlingen kansen bieden, maar uitgangspunt is uiteraard dat de certificering moet passen binnen de uitstroom.
Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

MET Praktijkonderwijs Waalwijk heeft vanwege haar visie als doel geformuleerd dat geen enkele leerling mag afstromen.  

Vanwege het onderwijsconcept Big Picture Learning dat door MET wordt uitgevoerd krijgen leerlingen een persoonlijk leerplan. De school accepteert dat vanwege deze aanpak leerlingen eerder de school verlaten vanwege de mogelijkheid dat ze op een hoger niveau verder kunnen.

Vanwege de aanpak bij MET worden via jeugdzorg regelmatig leerlingen aangemeld voor een tijdelijke plaatsing. Deze leerlingen stromen vaak tussentijds weer door naar een andere school buiten de regio. De school staat voor deze vorm van samenwerking open.

 

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven