ISK Wereldschool Willem van Oranje

Baardwijksestraat 44 5142 WG Waalwijk

  • Schoolfoto van ISK Wereldschool Willem van Oranje
  • Schoolfoto van ISK Wereldschool Willem van Oranje
  • Schoolfoto van ISK Wereldschool Willem van Oranje
  • Schoolfoto van ISK Wereldschool Willem van Oranje

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

ISK is een andere onderwijsvorm. Leerlingen maken het anders, hun achtergronden maken het anders. Het onderwijsprogramma staat voor een groot deel in het teken van taal. Met een goede beheersing van de Nederlandse taal maken de leerlingen een betere kans op doorstroom naar vervolgonderwijs of een beroep.

Door LOWAN (ondersteuningonderwijs nieuwkomers) zijn er profielen en leerroutes aangereikt waarop het ISK ingericht is. Voor de ISK Wereldschool in Waalwijk is de uitstroom van leerlingen op hoog niveau, tekenend voor de kwaliteit van het geboden onderwijs.

Leerlingen worden allereerst in een instroomklas geplaatst. De uitstroomklassen zijn bestemd voor leerlingen die nog één schooljaar nodig hebben om doorgeschakeld te worden naar een vorm van regulier voortgezet onderwijs (PRO, VMBO,MBO, HAVO, VWO) of naar werk als een leerling achttien jaar of ouder is. De Entree-opleiding is van toepassing op leerlingen vanaf 16 jaar die niet rechtstreeks naar MBO niveau 2 kunnen doorstromen.

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Externe evaluatie door o.a.:

- onderwijsinspectie: inspectierapporten, opbrengstenkaart en opbrengstenoordeel

- subsidieverstrekkers

- Samenwerkingsverband (evaluatie zorgsysteem)

- accountant (zie jaarverslag)

Ook op onderdelen als tevredenheid, risicomanagement en financieel/economisch beheer zijn er thema-evaluaties.

Terug naar boven