ISK Wereldschool Willem van Oranje

Baardwijksestraat 44 5142 WG Waalwijk

  • Schoolfoto van ISK Wereldschool Willem van Oranje
  • Schoolfoto van ISK Wereldschool Willem van Oranje
  • Schoolfoto van ISK Wereldschool Willem van Oranje
  • Schoolfoto van ISK Wereldschool Willem van Oranje

Het schoolplan

Toelichting van de school

In ons schoolplan worden de actuele beleidskeuzes aangegeven. Deze worden jaarlijks vertaald in locatieresultatenplannen en teamplannen.

De ISK Wereldschool Willem van Oranje werkt aan een krachtige leeromgeving door:

  • het verbeteren van de prestaties en rendement van leerlingen en docenten
  • aandacht te besteden aan samen leren, samen leven, samen leren samenleven
  • leerlingen te leren verantwoorde keuzes te maken vanuit onze kernwaarden respect, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, resultaatgerichtheid en openheid
  • te kiezen voor onderwijsvernieuwing met differentiatie, doorlopendheid, structuur, samenhang en samenwerken

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze kernopdracht is onderwijs. Het inrichten van ons onderwijsproces is erop gericht dat we met leerlingen doelen halen en ambities waarmaken. Soms hebben leerlingen daarbij een steuntje in de rug nodig. Ondersteuning geven wij steeds in relatie tot onze onderwijsdoelen. De school formuleert in dat geval voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben met leerling en ouders een ontwikkelingsperspectief waarin wordt benoemd welke uitstroom haalbaar zou moeten zijn en hoe. Met name het 'hoe' wordt ingevuld door de benodigde ondersteuning om het perspectief te realiseren.

Dat noemen we op de ISK Wereldschool Willem van Oranje "Passend Onderwijs".

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven