Dr. Mollercollege Waalwijk

Olympiaweg 8 b 5143 NA Waalwijk

  • Schoolfoto van Dr. Mollercollege Waalwijk
  • Schoolfoto van Dr. Mollercollege Waalwijk
  • Tijdens de diploma-uitreiking wordt een kopie van het Panbeeld aan alle geslaagde leerlingen gegeven.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Dit onderzoek is een onderdeel van een reeks kwaliteitsenquêtes, ook ouders en personeelsleden worden regelmatig bevraagd. Op basis van een analyse van de uitslagen hopen we de kwaliteit van de school te verbeteren.

In het schooljaar 2022-2023 is deze landelijke tevredenheidsenquête afgenomen. De tevredenheid is in 2022 uitgekomen op een 6,1 (havo) en 6,6 (vwo).

Op beide afdelingen scoort het gebruik van computers of digibord in de les het hoogst (8.0). Onze leerlingen ervaren wel dat er onvoldoende (4,6 voor havo en vwo) aandacht wordt geschonken aan het nieuws in de lessen. Dit is een speerpunt voor het komend schooljaar. 


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen het Dr. Mollercollege als een zeer veilige school (havo 8,3 en vwo 8,7) beschouwen. Leerlingen zijn tevreden over de sfeer op school. Er heerst een prettig schoolklimaat.  

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In april 2023 is het oudertevredenheidsonderzoek gehouden onder de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen. Ongeveer 30% van al onze ouders/verzorgers heeft deze enquête ingevuld. 

Ten opzichte van 2022 is de oudertevredenheid licht gestegen van een 7,5 naar een 7,6. Het minst scoort het onderdeel communicatie op havo en vwo (7,4). De meeste waardering spreken de ouders uit over de mate eigentijdse voorzieningen (ICT) (9,1).  

Dit onderzoek is een onderdeel van een reeks kwaliteitsenquêtes: ook leerlingen en personeelsleden worden regelmatig bevraagd. Zo hopen we de kwaliteit van onze dienstverlening continu te verbeteren. Ook maken we gebruik van de ouderraad, DAR/MR, klankbord-, en focusgroepen om de kwaliteit van onderwijs in kaart te brengen en te verbeteren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven