Kompaan College

Het Hoge 41 7251 XV Vorden

  • Schoolfoto van Kompaan College
  • Schoolfoto van Kompaan College
  • Schoolfoto van Kompaan College
  • Schoolfoto van Kompaan College
  • Schoolfoto van Kompaan College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks worden alle leerlingen van het Kompaan College uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek brengt de tevredenheid van de leerlingen over het onderwijs en het schoolklimaat van het Kompaan College in beeld. De resultaten geven informatie over wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden bij het Kompaan College.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Kompaan College is één van de zeventien scholen van het bestuur van Achterhoek VO. Het bestuur van Achterhoek VO is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.

De kwaliteit van het onderwijs wordt onder andere gemonitord, besproken en versterkt aan de hand van verschillende onderzoeken. Allereerst worden de scholen van Achterhoek VO door het kwaliteitszorgteam van Achterhoek VO bezocht op een stichtingsbreed thema. Daarnaast nemen alle scholen van Achterhoek VO deel aan het traject interne visitaties. Door middel van deze visitaties wordt het leren van en met elkaar binnen Achterhoek VO versterkt. Afsluitend worden de scholen van Achterhoek VO bezocht door het bestuur. In een ontwikkelingsgericht gesprek tussen het bestuur en de school wordt de onderwijskwaliteit besproken.

Naast de monitoring van de kwaliteit van het onderwijs vanuit Achterhoek VO wordt het bestuur iedere vier jaar bezocht door de Inspectie van het Onderwijs, of vaker wanneer er aanleiding toe is.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Tweejaarlijks worden ouders/verzorgers uitgenodigd om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek geven ouders/verzorgers aan hoe tevreden zij zijn over het Kompaan College.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven