Kompaan College

Het Hoge 41 7251 XV Vorden

  • Schoolfoto van Kompaan College
  • Schoolfoto van Kompaan College
  • Schoolfoto van Kompaan College
  • Schoolfoto van Kompaan College
  • Schoolfoto van Kompaan College

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan beschrijft het Kompaan College naast het onderwijskundige beleid, ook het personeels- en kwaliteitsbeleid. Het schoolplan heeft als doel om de onderwijskwaliteit te bewaken en te bevorderen. Het plan geeft de leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en andere betrokkenen bij het Kompaan College inzicht hoe de school planmatig werkt aan de onderwijskwaliteit en haar ambities.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft om tot een optimale ontwikkeling te kunnen komen, dan kan het team extra ondersteuning geconsulteerd worden. Binnen dit team werken orthopedagoog, onderwijspedagoog, ondersteuningscoördinatoren en een gezinsgeneralist nauw samen. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven hoe het team extra ondersteuning werkt en welke extra ondersteuning binnen het Kompaan College geboden kan worden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven