Sint-Maartenscollege

Aart van der Leeuwkade 14 2274 KX Voorburg

  • Schoolfoto van Sint-Maartenscollege
  • Schoolfoto van Sint-Maartenscollege

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan betreft de periode 2020-2024. De uitgangspunten en het beleid worden op hoofdlijnen beschreven en uit het plan worden jaarlijks de actiepunten afgeleid. Het schoolplan wordt op deze wijze een activerend document dat evaluatie op concrete doelstellingen mogelijk maakt.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Sint-Maartenscollege is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West.

Dit samenwerkingsverband stelt jaarlijks een zorgplan vast. Het is ook een planningsdocument voor kwaliteitsverbetering. Het zorgplan is niet in de laatste plaats een document om verantwoording af te leggen aan overheid en inspectie. De informatie die het zorgplan geeft, kan worden gebruikt om ontwikkelingen te monitoren en de erin opgenomen activiteiten te evalueren. Conform artikel 10h, lid 5 van het WVO wordt in dit zorgplan het zorgbeleid van het samenwerkingsverband besproken.

Het bestuur stelt jaarlijks definitief het zorgplan van het samenwerkingsverband vast. Daarnaast heeft het Sint-Maartenscollege een eigen op de school toegesneden zorgplan. Ook dat is als bijlage toegevoegd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven