Don Bosco College

Heideweg 2 1132 DB Volendam

  • Schoolfoto van Don Bosco College
  • Schoolfoto van Don Bosco College
  • Schoolfoto van Don Bosco College
  • Schoolfoto van Don Bosco College
  • Schoolfoto van Don Bosco College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Don Bosco college wil een veilige en vertrouwde school zijn, waar leerlingen zich thuis voelen. We zien dat leerlingen dit ook ervaren. Zij  zijn het meest tevreden over de sfeer en veiligheid op de school, Voor de sfeer wordt ook een ruime voldoende gegeven. Ook zijn leerlingen tevreden over hun mentor. Een mooi resultaat en een heel goede voorwaarde om te komen tot leren en ontwikkelen.

Er zijn verschillen in tevredenheid tussen de afdelingen. De tevredenheid van het vmbo is het hoogst en stijgt, dat is een mooie ontwikkeling. De leerlingen van havo en vwo zijn iets minder tevreden en is helaas iets gedaald ten opzicht van vorig onderzoek. De resultaten van vmbo (g)t geven een vertekend beeld. Als bijlage treft u de betrouwbaarheid van het onderzoek aan. Hieruit blijkt dat niet voor alle afdelingen de gewenste respons behaald wordt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Don Bosco College heeft in schooljaar 2022-2023 onderzocht of ouders de tevreden zijn over de school. De ouders hebben een digitale vragenlijst gekregen om in te vullen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn. De ouders geven op de meeste thema's een voldoende en zijn vooral tevreden over de mentor van hun kind. Dat vinden wij belangrijk omdat dit het eerste aanspreekpunt is voor ouders om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van hun kind. We zien ook dat we ouders meer kunnen inlichten over wat de school doet voor een goed klimaat en wat wij hen willen leren. Een mooi aandachtspunt wat wij meenemen in onze schoolontwikkeling rondom leerlingbegeleiding en sfeer op de school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven