Don Bosco College

Heideweg 2 1132 DB Volendam

  • Schoolfoto van Don Bosco College
  • Schoolfoto van Don Bosco College
  • Schoolfoto van Don Bosco College
  • Schoolfoto van Don Bosco College
  • Schoolfoto van Don Bosco College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De dynamiek van onze school vraagt om korte lijnen, duidelijke besluitvorming, doen wat beloofd is, maar ook om ruimte voor goede ideeën, innovatie en creativiteit. Beide aspecten, duidelijkheid en ruimte, zijn bepalend voor het behoud van kwaliteit en voor het leer- en werkplezier van leerlingen en personeel.Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we het pedagogisch klimaat van onze school versterken, de didactische uitdaging aangaan om leerlingen actief te laten leren en tenslotte willen we weer eens kritisch kijken naar ons onderwijsaanbod om ruimte voor innovatie mogelijk te maken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het begeleiden van onze leerlingen is voor het Don Bosco College een belangrijke pijler. Niet alleen als leerlingen het moeilijk hebben, maar ook als extra steun tijdens (praktijk)lessen, bij het maken van huiswerk of bij projecten. Wij besteden veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. Wij geloven namelijk dat dat bijdraagt aan het behalen van goede resultaten en aan het hebben van een prettige tijd op het DBC.

Wij begeleiden proactief, maar spelen uiteraard ook graag in op vragen of wensen van leerlingen en ouders. Belangrijk om te weten is dat een begeleidingstraject altijd een samenwerking is tussen leerling, ouders en de begeleiding op school. Samen werken we aan een plan van aanpak voor begeleiding om tot een succesvol resultaat te komen. Daarnaast is het ook van belang te realiseren dat begeleiding niet per sé alleen plaatsvindt bij probleemsituaties. Begeleiding kan ook dienen als extra stimulans om het beste uit een leerling naar boven te halen.We gaan aan de slag om knelpunten binnen bepaalde lesgroepen of bij individuele leerlingen op te lossen.

Tijdens of na schooltijd worden o.a. de volgende mogelijkheden aangeboden:

Faalangstreductie-training

SOVA-training (hulp bij sociale vaardigheden)

Huiswerkklas

Steunlessen (extra lesuren)

Remediale zorg (hulp aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen)

Counseling (hulpverlening)

Maatschappelijk werk (advies en ondersteuning in geval van problemen bij leerlingen)

Succestrainingen

Examentrainingen

Onderpresteerdersproject

Trajectvoorziening

Kinderen die op school meer hulp en begeleiding nodig hebben dan de gemiddelde leerling kunnen die hulp ook krijgen op onze school. In nauwe samenwerking met de ouders en de leerling wordt dan een onderwijsarrangement aangevraagd. Dit betekent dat de school extra financiële middelen krijgt waarmee knelpunten kunnen worden aangepakt. Mocht je denken dat extra leerlingenzorg wenselijk is voor jouw kind, dan is het van belang dat je hiervoor contact opneemt met de mentor.In sommige gevallen kan het Don Bosco het gewenste onderwijs niet aanbieden en moet er uitgeweken worden naar een andere school in het samenwerkingsverband. Om leerlingen die extra zorg nodig hebben effectief te kunnen begeleiden, werken wij op regionaal niveau samen met de volgende scholen:De Purmerendse Scholengroep;Het Atlascollege, locatie Edam;Het Clusius College, locatie Purmerend;Het Bernard Nieuwentijt College, locatie Monnickendam;Het Altra College, locatie Purmerend;De Dr. Martin Luther Kingschool in Purmerend.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven