Scheldemond College

Weyevlietplein 7-13 4385 CH Vlissingen

Schoolfoto van Scheldemond College

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Op het Scheldemond College hebben we dakpanklassen voor havo-vwo en mavo-havo (havo kansklas).
In het verleden was plaatsing afhankelijk van een combinatie van het advies van de basisschool en de uitslagen van de cito. Plaatsing is nu alleen afhankelijk van het advies van de basisscholen. Eventueel kan een leerling naar een hogere opleiding als de later afgelegde cito een ander beeld laat zien dan het advies van de basisschool. Het is voor ons als VO school en voor de basisscholen belangrijk samen op te trekken om ervoor te zorgen dat leerlingen het juiste advies krijgen en bij ons dus op de juiste plaats terecht komen. De scholen hebben dan ook contact met elkaar en resultaten worden naar de basisscholen teruggekoppeld. Afstroom naar een lagere opleiding is demotiverend voor leerlingen en dus onwenselijk. Opstroom naar een hogere opleiding motiveert juist enorm. Leerlingen met havo en havo-vwo advies hebben een vergelijkbare kans om af te stromen als om op te stromen. Het grootste deel van de leerlingen blijkt het juiste advies te hebben meegekregen.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren verloopt de doorstroom in de bovenbouw naar tevredenheid. De inspectiebeoordelingen op dit punt zijn altijd goed.
Elke leerling wordt nauwkeurig gevolgd en ondersteund door de mentor.
Daarnaast organiseren we zorgvuldige besprekingen met de vakdocenten, waardoor elke leerling de kans krijgt succesvol door te stromen naar het volgende schooljaar. Op gezette tijden informeren we ouders over de vorderingen van hun kind.
Iedere ouder heeft toegang tot het ouderportaal waar de cijfers en de agenda van hun kind zichtbaar is. Mocht er reden zijn tot zorg, dan is er direct contact met de mentor en eventueel de vakdocent.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

We zijn ontzettend trots op de resultaten van de afgelopen jaren van onze verschillende afdelingen!
Wij streven er als school naar dat minstens 90% van de leerlingen in het eindexamenjaar hun diploma haalt. Dat is in de afgelopen vier jaar voor bijna alle afdelingen gelukt. We werken daar ook hard aan. We analyseren de resultaten nauwkeurig en mocht een leerling toch niet slagen, gaan we op zoek naar de oorzaak hiervan. De verkregen informatie gebruiken we om ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de leerlingen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

@VMBO-M@VO
Door de persoonlijke aanpak en aandacht worden de leerlingen in @VMBO-M@VO goed voorbereid op het examen. Doordoor wordt ieder jaar een mooi slagingspercentage bereikt.

HAVO-VWO
De goede examenresultaten op HAVO en VWO zijn deels te danken aan de grote hoeveelheid contacturen in de bovenbouw en met name in het eindexamenjaar. Leerlingen hebben hierdoor veel contact met de vakdocent en veel ruimte om vragen te stellen en extra uitleg te krijgen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

De inspectie gaf dit schooljaar (2019-2020) aan veel waardering te hebben voor onze uitstekende examenresultaten gedurende vele jaren , met name in de Havo en Vwo afdeling. Een voorbeeld voor veel andere scholen.

Tevens gaf men aan dat er in het VMBO / MAVO deel een heel dynamisch en enthousiast team aan het werk is en dat er grote vooruitgang is geboekt de afgelopen 4 jaar.

 

Terug naar boven