Scheldemond College

Weyevlietplein 7-13 4385 CH Vlissingen

Schoolfoto van Scheldemond College

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

@VMBO-M@VO
In de kader- en gemengde leerweg doet iedere leerling examen in het brede beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten.
Daarnaast kiest de leerling een keuzevakrichting die past bij zijn of haar interesse.
Bijvoorbeeld MTV (Media, Techniek en Vormgeving) of C€SH (Sports of Hospitality).
In de theoretische leerweg kunnen de leerlingen examen doen in de profielen landbouw, zorg & welzijn, techniek en economie. H@VO kun je kiezen in het derde jaar. Je volgt dan nog steeds de leerstof uit M@VO, maar dan zonder praktijk. Daarnaast word je tot je examen voorbereid, voor de overstap naar de HAVO. Eerst haal je een M@VO-diploma . Na het examen begin je in HAVO-4.

HAVO-VWO
In de bovenbouw van deze afdelingen kan je kiezen voor vier profielen: natuur en techniek (NT), natuur en gezondheid (NG), economie en maatschappij (EM) en Cultuur en maatschappij (CM).
Een deel van de leerlingen kiest voor een gecombineerd profiel. Het gaat dan om de combinatie NG/NT of EM/CM.
Op het Scheldemond College kiest een groot deel van de leerlingen voor een natuurprofiel. Vaak kiezen leerlingen dan economie als vak in het vrije keuze deel.
Door het brede aanbod aan profiel- en sectorkeuze, kan iedere leerling een pakket samenstellen dat past bij de vele mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Schoolplan
 
Ons schoolplan geeft aan, waar we in vier jaar met onze school naartoe willen. Het beschrijft sterke punten, maar ook aandachtspunten. We 'vertalen' het schoolplan ieder jaar in activiteitenplannen.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Het Zorgplan wordt jaarlijks bijgesteld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven