CSW Bestevaêr

Bossenburghpad 10 4385 CJ Vlissingen

  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr
  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr
  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit de tevredenheid van leerlingen blijkt dat CSW Bestevaêr een kleine veilige school is. Door een belangrijke rol voor de mentor, aandacht voor elke leerling, korte lijntjes tussen mentoren, ouders en docenten is het ook dit jaar weer gelukt om mooie cijfers te kunnen overleggen. We streven immers naar een score boven het landelijk gemiddelde.

Vorig schooljaar is de enquête wel door minder leerlingen ingevuld dan wij wenselijk vinden. Dat kwam waarschijnlijk deels doordat de afname iin de lockdown was. Door corona is er vorig jaar ook weinig met leerlingen gepraat en naar leerlingen geluisterd in de leerlingenraad. Die is maar zelden bij elkaar geweest. Dat is voor komend schooljaar een aandachtspunt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze kernwaarden hebben we vastgelegd: 'ieder mens is van waarde (uniek)' en 'ieder mens is van betekenis voor de ander'. CSW hecht veel waarde aan een veilige leeromgeving. Een veilig leerklimaat is een voorwaarde voor goede leerprestaties.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ouders ervaren Bestevaer als een goede veilige school, waar respect is voor het kind en waar de persoonlijke begeleiding van het kind goed wordt vormgegeven.

In verband met de coronasituatie zijn de tevredenheidsonderzoeken dit jaar niet afgerond.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven