CSW Bestevaêr

Bossenburghpad 10 4385 CJ Vlissingen

  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr
  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr
  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Uitgangspunt op CSW Bestevaêr is dat we leerlingen kansen geven. Daarom gaan we ook vanaf 2021-2022 werken met gepersonaliseerd leren. Daarbij geven we de leerlingen de kans om te groeien en zetten we hen niet direct in leerjaar 1 al vast in een niveau.

De afgelopen jaren zijn er wat meer leerlingen dan landelijk met een gt-advies op een 'lager' niveau uitgekomen. Dat is deels te verklaren vanuit het feit dat we als kleine school relatief veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op school hebben, waardoor het soms verstandiger is voor het welbevinden van de leerling om op vmbo kader examen te doen. Ook stimuleren we die weg voor sommige leerlingen omdat wij vinden dat VMBO-kader niet echt 'lager' is dan mavo en voor sommige leerlingen die graag praktisch bezig zijn, gewoon passender is. 

De cijfers voor vwo wijken heel erg af van landelijk, maar zijn weinig representatief, omdat het om heel weinig leerllingen gaat. Namelijk een tiental vwo-ers in de vrijeschool.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw (leerjaar 1 t/m 2) krijgen de leerlingen de gelegenheid te ervaren wat het beste bij hen past. Pas na leerjaar 2 wordt gekeken wat een passend uitstroomprofiel is. Op die manier willen we een te vroege keuze vermijden. De leerlingen van havo 3 gaan na leerjaar 3 naar CSW Van de Perre (of een andere school). De resultaten van de havo vallen de laatste jaren tegen. We hebben een aantal ingrepen gedaan om dat te verbeteren. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Ons examenjaar bestaat al een aantal jaren uit 40 tot 50 leerlingen. Daarmee halen we steeds slagingspercentages tussen de 90 en 100%. Bij geringe aantallen kan het soms met één gezakte leerling al leiden tot een paar procent minder in het slagingspercentage. Daarom hebben we ons de laatste jaren gericht op het werken aan hogere cijfers op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Daardoor halen onze leerlingen bij zeven van de elf examenvakken op hun CSE hoge cijfers die behoren bij de beste 25% van de scholen in Nederland.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers vertonen een constant beeld. Ons doel is weer boven het landelijke gemiddelde uit te komen, zoals van CSW verwacht mag worden. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het overgrootte deel van onze leerlingen gaat na zijn examen verder op het MBO niveau 4. Soms op MBO niveau 3, als men kiest voor een specifieke richting/opleiding die alleen op niveau 3 bestaat. Slechts een klein percentage gaat verder op de havo. Wij bespreken in onze begeleiding (LOB) wat de beste route is voor een leerling. Voor een enkeling is dat via de havo, maar voor veel leerlingen is een MBO opleiding met daarna nog uitzicht op een vervolg op het HBO een betere keuze.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

CSW is gewend aan een cyclisch proces van evaluatie en bijstelling van onderwijsdoelen, gericht op een voortdurende verbetering van haar onderwijs. Een stafmedewerker kwalteitszorg ondersteunt dit proces.

Terug naar boven