CSW Bestevaêr

Bossenburghpad 10 4385 CJ Vlissingen

  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr
  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr
  • Schoolfoto van CSW Bestevaêr

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

CSW heeft als motto 'Ontdek je talent en word wie je bent!'. 

De volgende kernwaarden typeren CSW:
- ieder mens is van waarde (uniek)
- ieder mens is gelijkwaardig
- ieder mens is van betekenis voor de ander
- ieder mens heeft recht op perspectief.

In het schoolplan wordt de ontwikkeling van de komende jaren geschetst.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

CSW Bestevaêr kan door haar kleinschaligheid en de directe lijnen snel en adequaat ondersteuning bieden. De ondersteuning is breed opgezet. De mentor is spil in de begeleiding. Hij kan de hulp inroepen van een leerlingbegeleider, ondersteuningscoördinator en een ZorgAdviesTeam (ZAT).

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven