VMBO "De Jutter" Vlieland

Lutinelaan 3 8899 BD Vlieland

Schoolfoto van VMBO "De Jutter" Vlieland

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Jutter zijn we ons bewust van de veiligheid. Vanuit een veilige basis  wil;len we onderwijs voor alle leelringen verzorgen wat overeenkomt met inclusief onderwijs. Omdat leerlingen elkaar overal tegen komen, sport-spel, hobby's en op school, is het belangrijk hier oog voor te hebben. Tijdens de coach gesprekken en gesprekken met de leerlingen en leerlingenraad door de schoolleiding wordt het veiligheidsgevoel over het algemeen als voldoende ervaren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Over het algemeen zijn ouders tevreden en daar werken we als de Jutter het gehele schooljaar aan. Als eiland school zijn er omgevingsfactoren die invloed hebben op hoe we het onderwijs organiseren. Daarom bieden we in de onderbouw een breed onderwijspakket aan en leveren we onderwijs op maat. Zodat leerlingen op het eiland kunnen blijven wonen en ouders op het eiland kunnen blijven werken. 

Als school zetten we hoog in in wat betreft het welzijn en welbevinden, en zijn er drie coach-uren in de week. Jaarlijks wordt er gestart met een startgesprek en de wekelijkse coach uren bieden ruimte voor individuele begeleiding o.a. het ontwikkelen van executieve functies. In de maandelijkse nieuwsbrieven communiceert de school de activiteiten, daarnaast krijgen ouders een schoolgids en een schoolwijzer met alle belangrijke informatie en data van het schooljaar mee. Omdat het de enig school op het eiland is organiseren we meeloopdagen voor groep 8 en is er een informatieavond voor ouders van groep 8 in de maand februari/maart. 

Als school werken we aan het talent van onze leerlingen door afwisseling in het lesprogramma zoals de projecturen, waarin leerlingen aan de hand van verschillende thema's hun talenten kunnen ontwikkelen. Zoals; onderzoek in de natuur, stage bij het verzorgingstehuis, het schrijven en maken van een podcast, het leren werken met virtual reality en het ontwerpen van sieraden met de 3D-printer.

Ondanks dat we de ouders veel bij de individuele en klassenbijeenkomsten zien, valt het de schoolleiding op dat de opkomst bij georganiseerde informatieavonden minder is geworden na corona. De betrokkenheid van de school bij de individuele leerling is hoog, de betrokkenheid van de ouder bij de school is een aandachtspunt waar de school het aankomende jaar zich op zal richten en heeft de aandacht van de schoolleiding.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven