Stichting St.-Jozefmavo

Willem de Zwijgerlaan 240 3136 AX Vlaardingen

Schoolfoto van Stichting St.-Jozefmavo

In het kort

Toelichting van de school


Toelichting van de school
Op onze school zitten ruim 800 leerlingen en werken ongeveer 70 medewerkers. Wij zijn een categorale (zelfstandige) Mavo in Vlaardingen, regio Waterweg-Noord. De  school heeft een katholieke/algemene grondslag, en staat open voor iedereen die de volgende waarden onderschrijft: respect, verdraagzaamheid, betrokkenheid en solidariteit. Het onderwijs wordt gegeven in een modern gebouw met alle faciliteiten voor goed onderwijs. De brugklas beschikt tevens over een eigen aula. De school vindt kennisoverdracht, leerlingenzorg en persoonlijkheidsvorming erg belangrijk. Leerlingen voelen zich welkom en gaan met plezier naar school om echt goed onderwijs te krijgen van een leuk en betrokken onderwijsteam. 

Waar komen onze leerlingen vandaan?
Onze leerlingen zijn afkomstig uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Maasland. De school is prima bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer.

Reputatie
De reputatie van de school kan als volgt omschreven worden: - betrokken, veilig en respectvol - goede resultaten - onderwijs en zorg op maat - groot aanbod van buitenlesactiviteiten - veel nieuwe leerlingen op aanraden van huidige leerlingen.  

Geschiedenis
De St.-Jozefmavo is voortgekomen uit de St.-Willibrordusschool die op 1 september 1922 werd uitgebreid met een eerste (m)ulojaar. De school was in die tijd al zeer modern, want de school was voor jongens en meisjes. De school startte aan de Boschlaan 32 te Vlaardingen en is sinds 1975 gevestigd in een modern en goed geoutilleerd schoolgebouw in de wijk Holy. De school trekt leerlingen uit de wijde omgeving en is de grootste zelfstandige mavo in Nederland. De St.-Jozefmavo bestaat dus al bijna 100 jaar en de voorbereidingen voor het eeuwfeest zijn inmiddels gestart.

Aandacht en tijd
Binnen ons onderwijssysteem houden wij veel meer rekening met uw kind. Dat betekent dat er maar 4 of 5 vakken per dag worden gegeven van 75 minuten. Zo is er meer tijd! Tijd voor de lesstof, maar ook voor  het huiswerk. Door deze structuur heeft een leerling minder werk thuis en meer begeleiding van vakdocenten. Praktijk en theorie vakken worden zoveel mogelijk afgewisseld en er zijn zo goed als nooit tussenuren. Ook geven wij ruimte om deel te nemen aan één van de Talentgroepen of te besteden aan vrije tijd. Wij geloven namelijk dat kinderen beter op hun plek zijn op school als ze na school tijd hebben voor vrienden, sport en hobby’s.  


Kenmerken van de school

  • Rooms Katholiek
  • Algemene grondslag
  • Structuur
  • Talentontwikkeling
  • Kansklas Havo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
744

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven