Raayland College

Leunseweg 6 5802 CH Venray

  • Schoolfoto van Raayland College
  • Schoolfoto van Raayland College
  • Schoolfoto van Raayland College
  • Schoolfoto van Raayland College
  • Schoolfoto van Raayland College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Voor informatie over onze leerwegen, beroepsgerichte programma's, de techniekrichtingen en de profielkeuzes binnen havo/vwo verwijzen we u naar de informatie in onze schoolgids.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan is een koersdocument dat de koers van het Raayland College aangeeft voor de komende vier jaar. Hierin wordt de kwaliteit van het onderwijs beschreven. Het plan geeft inzicht in de koers die gevaren zal worden en de keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Het is de kapstok voor de jaarplannen van de komende vier jaar.

Op onze website vindt u meer informatie over onze missie, visie en kernwaarden.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Raayland College is een school, die eigentijds onderwijs geeft, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Daarbij sluit de school aan op de belevingswereld van de leerlingen en de eisen van maatschappij en vervolgonderwijs. Kennis, vaardigheden, cultuur en internationale oriëntatie zijn belangrijke pijlers bij deze vorm van onderwijs. Wij willen dat leerlingen over onze school zeggen: “ik leer er veel op allerlei gebied: zowel wat kennis en cultuur als vaardigheden betreft. Het is een fijne school, ik ga er met plezier naar toe, ik voel me er op mijn gemak, ik hoor erbij en kan mezelf zijn”.

Het betekent dat we als school een goede balans realiseren tussen enerzijds de leer- en hulpvragen van leerlingen, anderzijds de onderwijsdoelen.

In ons ondersteuningsplan hebben we de zorgstructuur per zorgniveau beschreven, waarmee we invulling geven aan onze visie op zorg.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven