Ulingshof, school voor mytyl- en tyltylonderwijs

Ulingshofweg 26 5915 PM Venlo

Om aan te geven waar we mee bezig zijn en wat mogelijk interessant is voor collega's. Intern en extern.

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven