Ulingshof, school voor mytyl- en tyltylonderwijs

Ulingshofweg 26 5915 PM Venlo

Om aan te geven waar we mee bezig zijn en wat mogelijk interessant is voor collega's. Intern en extern.

Contactgegevens

Ulingshof, school voor mytyl- en tyltylonderwijs

Ulingshofweg 26
5915 PM Venlo

Telefoon:
0773553855
Schoolwebsite:
www.ulingshof.venlo.kennisnet.nl
E-mailadres:
Ulingshof@ogbuitengewoon.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Onderwijsgroep Buitengewoon

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
913
Website schoolbestuur:
www.ogbuitengewoon.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband VOVSO Noord-Limburg

Terug naar boven