Wildveld praktijkonderwijs

Roerdompstraat 5 5912 BR Venlo

  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De resultaten zijn afkomstig van de PrOZO leerling enquête. De leerling-tevredenheid stabiliseert ten opzichte van het vorige schooljaar. Desondanks stellen we ons het doel om samen met de leerlingen de tevredenheid te vergroten. De resultaten zijn besproken en geanalyseerd door het team. Mentoren hebben de resultaten besproken met de leerlingen. De aanbevelingen worden meegenomen in het schooljaarplan 2023-2024.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,6
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onderwijsgroep Buitengewoon, waarvan het Wildveld deel uitmaakt, bevordert, versterkt en beloont positief gedrag om zo de veiligheid in en rond de school te vergroten. Daarbij heeft iedere school een schoolveiligheidsplan waarin is vastgelegd, hoe wordt gehandeld bij grensverkennend en grensoverschrijdend gedrag. Binnen dit veiligheidsplan zijn o.a. protocollen vastgesteld en wordt actief beleid gevoerd om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie te voorkomen en  te bestrijden. Het schoolveiligheidsplan is op iedere locatie verwerkt in het reglement. Het veiligheidsplan omvat niet alleen sociale veiligheid, het geeft de samenhang van 5 relevante aspecten weer:

1. Beleidsaspecten: visie, doelen en middelen, en afspraken die de school hanteert inzake de veiligheid.

2. Sociale aspecten: omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers.  

3. Grensoverschrijdende aspecten: afwijkingen, incidenten en delicten.

4. Ruimtelijke aspecten: de veiligheid in en om het schoolgebouw.

5. Gezondheidsaspecten: de relatie o.a. met de Gezonde en Veilige school

 

Toelichting bij Schoolklimaat en Sociale veiligheid:

Leerlingen beoordelen het schoolklimaat met een ruime voldoende. De sociale veiligheid wordt als zeer hoog ervaren.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De scores zijn afkomstig van de 2 jaarlijkse ProZO!-enquête.

De tevredenheid van de ouders is ten opzichte van de vorige afname ruim toegenomen. 

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven