Wildveld praktijkonderwijs

Roerdompstraat 5 5912 BR Venlo

 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

In 2019 heeft het Wildveld voor de 2e keer op rij het predicaat Excellente school ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de inspectie de school als goed beoordelen. Vervolgens heeft een onafhankelijke jury het excellentieprofiel "Arbeidsmarktkwalificatie: van passend onderwijs naar passend werk" zorgvuldig beoordeeld.

In het juryrapport is te lezen dat het Wildveld een duidelijk excellentieprofiel heeft met als kern: de toekomst van de leerling na en buiten school. "De school stijgt met het excellentieprofiel uit boven haar wettelijke opdracht als PRO-school (praktijkonderwijs) en heeft een meerwaarde voor de leerlingen, partners en werk-gevers in de regio. Het Wildveld biedt een onderscheidend arbeidstoeleidingstraject voor elke individuele leerling waarbij zij intensief samenwerken met de gemeente Venlo, bedrijven, organisaties en onderwijspartners. Sinds de vorige toekenning van excellentie ontwikkelde de school het transitieonderwijs verder door. Daarnaast zijn de school-resultaten de laatste jaren gestegen en is de beeldvorming over de school door de actieve houding van de school en het team sterk verbeterd", aldus het juryrapport.

Het Wildveld is een opleidingsschool voor jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar die vooral moeite hebben met theoretisch leren. Het onderwijsaanbod is vooral gericht op arbeidsmarkttoeleiding. Daartoe hebben we onderstaande missie en visie geformuleerd.

Missie
In nauwe samenwerking en vanuit wederzijds respect tussen docenten, leerlingen en ouders zoekt het Wildveld naar een passend onderwijsaanbod dat gericht is op werken, wonen, vrije-tijdsbesteding, burgerschap, vervolgonderwijs, rekenen, taal en ICT.
Ons ideaal is dat iedere leerling antwoord kan geven op de vragen:
Wie ben ik?
Wat wil ik?
Wat kan ik?
Visie
De loopbaan van de leerling staat centraal.
Onderwijsconcept

Om recht te doen aan de leer- en ontwikkelmogelijkheden van elke leerling heeft het Wildveld een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld; De veranderende leerling - De veranderende docent. Dit is een integraal onderwijsconcept dat docenten de mogelijkheid biedt om de lessen zo in te delen dat er altijd ruimte is voor passend onderwijs aan alle leerlingen. Werken met dit nieuwe concept geeft ruimte aan het activeren, motiveren en begeleiden van leerlingen tijdens de les. Dit vraagt om een kantelproces van docent en leerling. De docent organiseert zijn les zo, dat naast docentgestuurde informatieoverdracht de docent een meer teruggetrokken rol inneemt. De leerling zal daardoor actiever, meer zelfstandig, autonoom en samenwerkend met anderen de leerstof tot zich nemen. Alle docenten van het Wildveld werken volgens het onderwijsconcept. Dit heeft geresulteerd in een effectievere basis om de leerling onderwijs, zorg en begeleiding op maat te bieden.

De kwaliteit van ons Onderwijsconcept is de afgelopen jaren gevalideerd door verschillende expert-teams uit het VO. Het Onderwijsconcept wordt als scholingstrajet aangeboden aan derden. Inmiddels zijn meerdere VMBO/MBO scholen gestart met het Onderwijsconcept onder regie van het Wildveld. Er worden meer dan 200 docenten binnen dit traject begeleid en twee locaties hebben, mede op grond van het traject De veranderende leerling - De veranderende docent het predicaat Excellente school behaald. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de school.

Kenmerken van de school

 • Excellente school
 • Arbeidsmarktkwalificatie
 • Transitiecoaching
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Ondernemerschap

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
280

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven