Wildveld praktijkonderwijs

Roerdompstraat 5 5912 BR Venlo

 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van Wildveld praktijkonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Het Wildveld is een opleidingsschool voor jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar die vooral moeite hebben met theoretisch leren. Het onderwijsaanbod is vooral gericht op arbeidsmarkttoeleiding. Daartoe hebben we onderstaande missie en visie geformuleerd.

Missie
In nauwe samenwerking en vanuit wederzijds respect tussen docenten, leerlingen en ouders zoekt het Wildveld naar een passend onderwijsaanbod dat gericht is op werken, wonen, vrijetijdsbesteding, burgerschap, vervolgonderwijs, rekenen, taal en ICT.
Ons ideaal is dat iedere leerling antwoord kan geven op de vragen:
Wie ben ik?
Wat wil ik?
Wat kan ik?
Visie
De loopbaan van de leerling staat centraal.
Onderwijsconcept

Om recht te doen aan de leer- en ontwikkelmogelijkheden van elke leerling heeft het Wildveld een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld; De veranderende leerling - De veranderende docent. Dit is een integraal onderwijsconcept dat docenten de mogelijkheid biedt om de lessen zo in te delen dat er altijd ruimte is voor passend onderwijs aan alle leerlingen. Werken met dit nieuwe concept geeft ruimte aan het activeren, motiveren en begeleiden van leerlingen tijdens de les. Dit vraagt om een kantelproces van docent en leerling. De docent organiseert zijn les zo, dat naast docent gestuurde informatieoverdracht de docent een meer teruggetrokken rol inneemt. De leerling zal daardoor actiever, meer zelfstandig, autonoom en samenwerkend met anderen de leerstof tot zich nemen. Alle docenten van het Wildveld werken volgens het onderwijsconcept. Dit heeft geresulteerd in een effectievere basis om de leerling onderwijs, zorg en begeleiding op maat te bieden.

De kwaliteit van ons Onderwijsconcept is de afgelopen jaren gevalideerd door verschillende expert-teams uit het VO. Het Onderwijsconcept wordt als scholingstraject aangeboden aan derden. Inmiddels zijn meerdere VMBO/MBO scholen gestart met het Onderwijsconcept onder regie van het Wildveld. Er worden meer dan 200 docenten binnen dit traject begeleid en twee locaties hebben, mede op grond van het traject De veranderende leerling - De veranderende docent het predicaat Excellente school behaald. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de schoolleiding van de school.

Kenmerken van de school

 • Arbeidsmarktkwalificatie
 • Transitiecoaching
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Ondernemerschap
 • Socialisatie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
287

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven