College Den Hulster

Hagerhofweg 15 5912 PN Venlo

Schoolfoto van College Den Hulster

In het kort

Toelichting van de school

College Den Hulster maakt onderwijs persoonlijk!

College Den Hulster is een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs voor leerlingen van alle niveaus van vmbo, havo en (t)vwo (excellent). Actief, zelfstandig, onderzoekend en ondernemend leren zijn aspecten die kenmerkend zijn voor College Den Hulster, waar leerlingen al in een vroeg stadium de kans krijgen om doelbewust aan hun toekomst te werken. 

De school biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. Speciaal op College Den Hulster is TTO Engels, Technodome (vmbo en mbo), Technasium (havo/vwo), sportklassen, Topsport Talent en de Da Vinci Class (hoogbegaafden). College Den Hulster biedt naast het vwo, havo en vmbo volop ruimte aan leerlingen met extra talent of interesse voor theater, kunst, ict, techniek, sport en wetenschap.

Op College Den Hulster bouwen leerlingen aan wie ze zijn. Iedereen krijgt alle kansen om zich optimaal te ontwikkelen. Op deze manier kunnen leerlingen op betekenisvolle wijze bijdragen aan een duurzame samenleving. Een school waarbij kennisverwerving hand in hand gaat met samenwerkend leren, persoonlijke groei en het ontwikkelen van sociale vaardigheden en talenten. 

In de onderwijskundige visie van College Den Hulster staat dat leerlingen samen met ouders en medewerkers inhoud geven aan persoonlijk leren. Hierbij zijn drie belangrijke kernwaarden geformuleerd die als uitgangspunt dienen om het beste uit onze leerlingen en onszelf te halen: Regie, Samen werken en Ondernemend ontdekken. 

College Den Hulster is een van de pijlers van Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO).  

Kenmerken van de school

 • Persoonlijk Onderwijs
 • Regie
 • Samen werken
 • Ondernemend ontdekken
 • TTO, LOOT, Da Vinci, Techniek

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • brede brugklas
 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1426

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?