de Wijnberg Onderwijsexpertise SO - VSO

Postweg 88 5915 HB Venlo

Schoolfoto van de Wijnberg Onderwijsexpertise SO - VSO

In het kort

Toelichting van de school

De Wijnberg is een school voor(voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert. We bieden passend onderwijs aan kinderen/jongeren met een complexe onderwijs- en zorgvraag, waarbij we nauw samenwerken met onze zorgpartners. We werken vanuit de gedachte ‘Een kind – een gezin - een plan’.
Leerlingen verblijventijdelijk op onze school.   

Naast het didactisch aanbod dat wij geven, dragen wij bij aan het de leergeschiktheid van de leerling. Daarna begeleiden we de leerling naar de best passende vervolgplek. Dagelijks staat een team van professionals klaar om dit doel samen te verwezenlijken.
Uit ons motto ‘de Wijnberg: dat zijn wij!’ spreekt onze verbondenheid met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers, én onze trots!

Kenmerken van de school

  • Onderwijs & Zorg
  • Ontwikkelen & ontplooien
  • Sámen op weg!
  • In je kracht staan

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elke leerling krijgt passend (voortgezet) speciaal onderwijs – zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Dit betekent dat er gedurende een schooljaar leerlingen kunnen in- en uitstromen.

Het aantal leerlingen zoals getoond in de diagrammen, betreft de VSO-afdeling van de locatie Venlo.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?