Gymnasium Felisenum

Van Hogendorplaan 2 1981 EE Velsen-Zuid

  • Schoolfoto van Gymnasium Felisenum
  • Schoolfoto van Gymnasium Felisenum
  • Schoolfoto van Gymnasium Felisenum
  • Schoolfoto van Gymnasium Felisenum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De school streeft naar een hoog rendement en slaagt daar ook in. De slaagpercentages waren 92,4% in 2012, 94,4% in 2013 en 95,8% in 2014.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het gemiddelde eindexamencijfer van het Gymnasium Felisenum was 6,7 in 2017, 6,6 in 2016 en 6,8 in 2015.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De getoonde gegevens betreffen de leerlingen die in 2013 of 2014 examen deden. Deze cijfers zijn door de jaren heen stabiel: ca. 90% van de leerlingen gaat naar de universiteit. Een klein deel daarvan switcht van richting na 1 jaar. Er is vrijwel geen uitval (leerlingen die na 1 jaar de universiteit verlaten).
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks publiceert de Inspectie de Opbrengstenkaart van de school, waarin de resultaten worden geëvalueerd. begin 2013 heeft een uitgebreid Inspectiebezoek aan de school plaatsgevonden, waarin een bredere beoordeling wordt gegeven. De resultaten daarvan zijn op deze pagina te vinden.

Terug naar boven