Gymnasium Felisenum

Van Hogendorplaan 2 1981 EE Velsen-Zuid

 • Schoolfoto van Gymnasium Felisenum
 • Schoolfoto van Gymnasium Felisenum
 • Schoolfoto van Gymnasium Felisenum
 • Schoolfoto van Gymnasium Felisenum

In het kort

Toelichting van de school

Het Gymnasium Felisenum is een openbaar categoraal gymnasium. De missie van het Gymnasium Felisenum is al zijn leerlingen divers en inspirerend onderwijs te bieden, niet alleen gericht op de wettelijk vastgestelde schoolvakken, maar tevens op brede culturele vorming, historisch besef en een (voor)wetenschappelijke attitude. Dit onderwijs moet uitmonden in het gymnasiumdiploma dat de leerling formeel toegang geeft tot het hoger onderwijs, maar bovendien garant staat voor een brede algemene ontwikkeling, culturele belangstelling en een positieve maar kritische houding, die de leerling geschikt maakt voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs. De school wil toegankelijk zijn voor alle leerlingen met een vwo-advies die belangstelling hebben voor gymnasiale vorming, ongeacht hun sociale, etnische of levensbeschouwelijke achtergrond. De school wil daarbij een aangename en inspirerende werkomgeving zijn voor al zijn medewerkers en leerlingen, ruimte bieden voor verschillen en diversiteit en een op elkaar betrokken, verantwoordelijke gemeenschap vormen.

Kenmerken van de school

 • Gymnasium
 • Veelzijdig: taal en techniek
 • Openbaar
 • Creatief: kunst, cultuur
 • Kleinschalig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op het Gymnasium Felisenum is al een aantal jaren stabiel rond de 660. De gemiddelde klassengrootte in de onderbouw (klas 1 tot en met 3) is 26 leerlingen per klas, in de bovenbouw is dat 24 leerlingen per klas voor de in alle profielen verplichte vakken (Nederlands, Engels, LO). Bij alle overige vakken zijn de klassen doorgaans kleiner.
Weergave

Leerlingen
616

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven