Titus Brandsma

Reigerstraat 25 6883 ER Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Titus Brandsma
  • Schoolfoto van Titus Brandsma

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2018-2019?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Op Titus Brandsma komt de gemiddelde oudertevredenheid dit jaar uit op een 8,05. Dit is boven het landelijk gemiddelde (+0,10) en een kleine afname van -0,17 ten opzichte van vorig jaar.    De verschillen met het landelijke gemiddelde op alle domeinen zijn (licht) positief (gemiddeld +0,10). De positieve uitschieter hierbij is het Imago van de school, dat +0,32 hoger ligt dan de benchmark.   Op stellingenniveau zien we dat de ouders van Titus Brandsma in vergelijking met het landelijke gemiddelde o.a. een hogere waardering hebben voor de voorbereiding van hun kind op de toekomst (+0,34) en voor de informatievoorziening over belangrijke gebeurtenissen (+0,32). Ook zijn zij in vergelijking met de benchmark meer tevreden over de mate waarin de school leerlingen interesseert  voor de lesstof (+0,25) en over het aanbieden van passend onderwijs bij het niveau van het kind (+0,17). De aanpak van het pesten scoort vergeleken met de benchmark ook positief (+0,18).    De stellingen die het meest gedaald zijn, gaan over het goed leren samenwerken van het kind met anderen (-0,46) en de informatievoorziening van de school m.b.t. de vorderingen van het kind (-0,46). Met de ouderraad is gesproken over deze informatievoorziening en zo is achterhaald dat er vooral onduidelijkheden waren rondom de toetsweken. De score op schoolklimaat is gedaald (-0,23) en in het gesprek hierover is dat de school nog meer kan communiceren over reeds ingezette acties zoals het herstel gericht werken en de lessen sociaal-emotioneel leren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven