Titus Brandsma College

Reigerstraat 25 6883 ER Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Leerlingen krijgen bij Titus Brandsma de kans in de onderbouw om te laten zien wat ze echt kunnen. Dit kan door onze dakpanbrugklassen, mavo en havo. Een leerling die op mavoniveau begint, mag op havo niveau verdergaan bij resultaten die laten zien dat hij/zij dat aankan. Daarvoor hoeft de leerling niet naar een andere klas en doorgaans gebeurt dit ook met dezelfde boeken.

Na de 2e wordt een definitieve keuze gemaakt. Dan komen de leerlingen terecht in 3 mavo of 3 havo.

Een leerling in 3 mavo kan zich voorbereiden op het mbo of (alsnog) havo. Dit laatste verloopt via de 6-jarige havo. Een leerling uit havo 3 bereidt zich voor op de bovenbouw van de havo. Voor de profielen CM en EM blijven de leerling bij ons op school, voor NG en NT kunnen ze naar Thomas a Kempis.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De door- en afstroomcijfers zijn naar tevredenheid; onze rendementen zijn uitstekend op orde. Focus op de capaciteiten van een leerling in plaats van puur cijfermatig te kijken naar een leerling blijven we hiermee handhaven. Ook het aantal leerlingen dat is doorgestroomd naar de HAVO is flink toegenomen. Dit aantal zal komend schooljaar waarschijnlijk redelijk hoog blijven door onze 6 jarige havo en het aanbod havo bovenbouw.Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze school besteedt veel aandacht aan examenvoorbereiding. We signaleren ruim op tijd of leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Leerlingen oefenen de examens in een echte examensfeer. 

De afgelopen drie schooljaren ligt het slaagpercentage van de school boven het landelijk gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Een groot deel van onze leerlingen gaat naar het mbo, de rest gaat van school om naar de havo te gaan. Dat gebeurt al na havo 3 of met een vmbo-t diploma. Vanaf het schooljaar 2018-2019 biedt Titus Brandsma een eigen bovenbouw havo met de profielen CM en EM aan.

We werken intensief samen met het mbo (Astrum College) om leerlingen goed voor te bereiden op de overstap naar het mbo, zodat leerlingen een zo goed mogelijke keuze maken. Met het Thomas a Kempis, ook onderdeel van het Arentheem College, werken we intensief samen om de leerlingen die overstappen naar de bovenbouw van de havo en atheneum goed voor te bereiden.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 heeft Titus Brandsma de waardering 'Goed' ontvangen van de Onderwijsinspectie. In januari 2020 heeft onze school het predicaat "Excellente school" ontvangen op basis van het excellentieprofiel: Talentontwikkeling voor alle leerlingen dankzij een breed aanbod en een krachtige ondersteuning. Dit predicaat is geldig van 2020 - 2022. In de bijlage onderaan deze pagina vindt u het juryrapport. 

Terug naar boven