Titus Brandsma College

Reigerstraat 25 6883 ER Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College
  • Schoolfoto van Titus Brandsma College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Grote ontwikkelkansen in een kleinschalige en gestructureerde omgeving. Dat zijn de kernbegrippen van onze school. De kwaliteit van ons onderwijs is hoog en gericht op maatwerk, ondernemerschap en persoonlijke aandacht. Bij ons voel je je gemakkelijk thuis.

Met ons onderwijs laten we jou zo ondernemend mogelijk leren, passend bij jouw manier van werken, al dan niet met een duwtje in de rug. Hiermee ontwikkel je een ondernemende mentaliteit, die ervoor zorgt dat jij jouw eigen kennis en vaardigheden wilt uitbreiden en verbeteren.

Je krijgt de kans om te groeien in een tweejarige brugperiode: mavo-havo. Je kunt in de brugperiode wisselen van niveau, zonder dat je naar een andere klas hoeft.

Heb je een havo advies? Dan start je direct in de havo-brugklas. In de havo bovenbouw bieden wij de profielen Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij aan.

Ben jij nog niet helemaal klaar om de stap te zetten naar het voortgezet onderwijs? Dan is onze Wereldklas echt iets voor jou. De Wereldklas is een tussenjaar: een jaar tussen de basisschool en de brugklas in. Daardoor kun je jezelf verder ontwikkelen en ben je beter voorbereid op de rest van het voortgezet onderwijs.


Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De door- en afstroomcijfers zijn naar tevredenheid; onze rendementen zijn uitstekend op orde. Focus op de capaciteiten van een leerling in plaats van puur cijfermatig te kijken naar een leerling blijven we hiermee handhaven. Ook het aantal leerlingen dat is doorgestroomd naar de HAVO is flink toegenomen. Dit aantal zal komend schooljaar waarschijnlijk redelijk hoog blijven door onze 6 jarige havo en het aanbod havo bovenbouw.

Het laatste schooljaar lopen de cijfers wat terug. In corona-tijd hebben we kansrijk geadviseerd en leerlingen laten doorstromen. In de doorstroomcijfers van het schooljaar 22-23 zie je terug dat dit niet voor alle leerlingen succesvol is geweest. Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze school besteedt veel aandacht aan examenvoorbereiding. We signaleren ruim op tijd of leerlingen extra begeleiding nodig hebben. Leerlingen oefenen de examens in een echte examensfeer. 

De afgelopen schooljaren heeft het slaagpercentage van de school altijd boven het landelijk gemiddelde gelegen. Het afgelopen schooljaar was dit helaas niet het geval. Dit was de eerste lichting leerlingen die het zonder extra hulpmiddelen examen heeft moeten doen na corona.

Ondanks alle extra ingezette hulp hebben helaas minder leerlingen het gehaald.

We gaan ervan uit dat met ingang van dit schooljaar onze resultaten weer boven het landelijk gemiddelde zullen zijn.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2019 heeft Titus Brandsma de waardering 'Goed' ontvangen van de Onderwijsinspectie. In januari 2020 heeft onze school het predicaat "Excellente school" ontvangen op basis van het excellentieprofiel: Talentontwikkeling voor alle leerlingen dankzij een breed aanbod en een krachtige ondersteuning. Dit predicaat is geldig van 2020 - 2022. In de bijlage onderaan deze pagina vindt u het juryrapport. 

Terug naar boven